Anchete

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

ANUL UNIVERSITAR

2023 - 2024

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE AL ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE TEHNOLOGIILE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

SITUAȚIA STATISTICĂ A CLIENŢILOR CARE AU BENEFICIAT DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI PROFESIONALĂ ÎN CADRUL DCP, ÎN ANUL CALENDARISTIC 2023

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2021, DUPĂ DOI ANI DE LA ABSOLVIRE

STUDIUL CU REFERIRE LA GRADUL DE SATISFACȚIE AL STUDENȚILOR DOCTORANZI FAȚĂ DE SERVICIILE OFERITE DE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR CURSURILOR MASTERALE, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2021, după doi ani de la absolvire

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACȚIE AL STUDENȚILOR ÎN RAPORT CU CALITATEA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ȘI PERSONALE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE AL STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

ANUL UNIVERSITAR