Manifestări Științifice

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2023

FACULTATEA DE LITERE

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere27-28 aprilie 2023Conferinţa Internaţională - Forme discursive. Evocarea trecutului și răspunsuri la provocările contemporane

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2022

FACULTATEA DE INGINERIE

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie25 - 27 mai 2022International Conference of Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building OPROTEH 2022

FACULTATEA DE LITERE

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere15 ianuarie 2022Ziua culturii naționale
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Grupul de cercetare Espaces de la fiction (Interstud)Mai 2022Colocviul Polyhonies théâtrale, théâtralité du discours. In honorem Emilia Munteanu

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic29 - 30 septembrie 2022The Fourth International Conference in Psychology, Education and Didactics (ICIPED 2022)
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică și Informaticăoctombrie 2022Conferința de Matematică și Informatică International Conference of Mathematics and Informatics “Gheorghe Vrănceanu”, ediţia a XI-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice05-06 mai 2022Conferinţa internaţională "Contemporary Economy and Romanian Realities", ediţia a XV-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea din Pitești, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății20-21 mai 2022The 14th Annual International Conference: Physical education sport & health, (PESH)

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI – 2022

FACULTATEA DE INGINERIE

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie17-19 martie 2022Workshop educațional „Un pas spre viitor- Ingineria o carieră de succes”, ediția a X-a
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie25-27 mai 2022Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studenţeşti „Ingineria – profesia viitorului” – Ediția a V-a
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie18-20 nov. 2022Workshop educațional „Un pas spre viitor- Ingineria o carieră de succes”, ediția a XI-a

FACULTATEA DE LITERE

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere23 martie 2022LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE, ediţia a XXI-a
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere07 aprilie 2022CELEBRATING ANGLOPHONE CULTURES, ediţia a X-a
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere13 mai 2022Sesiunea ştiinţifică a studenţilor și masteranzilor, Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XV-a
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere31 oct. 2022VICTOBER, ediţia a V-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediuluimai 2022Sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, Ediţia a XIV-a
- Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică- Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău12 mai 2022Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică “Matematica şi informatica în contextul transformărilor actuale”, Ediţia a XIII-a
Facultatea de Științe, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic20 mai 2022Conferința studențească „Performanţă şi calitate în educaţie” (PERFORMED), Ediţia a XI-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice19-20 mai 2022Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”, ediția a VII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

OrganizatoriDataManifestarea științifică
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății26 mai 2022Sesiunea științifică națională a studenţilor „Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, Ediţia a XVII-a