Proiecte internaționale

Proiecte internaţionale pe care Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău le-a derulat sau în care este implicată, în calitate de instituţie coordonatoare sau parteneră:

GAME-ED: Gamification for developing essential competencies in youth work

 • Finanţator: Erasmus+, KA2
 • ID proiect: 2020-3-RO01-KA205-095067
 • Perioada: 2021-2023
 • Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Marinela Rață

GAME-ED: Development of creativity skills by game based learning methods in adult education

 • Finanţator: Erasmus+, KA2
 • ID proiect: 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052
 • Perioada: 2020-2022
 • Coordonator instituţional:Lect. univ. dr. Ioana BOGHIAN

ARVET- Digital guidance through beacons and augmented reality for the inclusion of students with disabilities in Vocational Training practices

 • Finanţator: Erasmus+, KA2
 • ID proiect: 2020-1-ES01-KA202-082790
 • Perioada: 2020-2023
 • Coordonator instituţional:Prof. univ. dr. ing. Liliana TOPLICEANU

MUTITRACES - Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models

 • Finanţator: Erasmus+, KA2
 • ID proiect: 2019-1-RO01-KA203-063870
 • Perioada: 2019-2022
 • Coordonator instituţional:Prof. univ. dr. ing. Liliana TOPLICEANU

LABOTRANS - Educational Potential of the Gamification Transmedia Learning in the Promotion of Soft Skills for the Labor Market Incorporation of Disabled People with University Degree

 • Finanţator: Erasmus+, KA2
 • ID proiect: 2018-1-ES01-KA204-050430
 • Perioada: 2018-2021
 • Coordonator instituţional:Prof. univ. dr. ing. Liliana TOPLICEANU

GAME IT-Gamestorming or Innovative Teaching

 • Finanţator: Erasmus+, KA2
 • ID proiect: 2017-1-PL01-KA203-038535
 • Perioada: 2017-2020
 • Coordonator instituţional:Conf. univ. dr. Carmen-Violeta POPESCU

MUININ-CONFIDENCE: Building Institutional Confidence inWork/Life Learning

 • Finanţator: Erasmus+, KA2
 • ID proiect: 2016-1-IE01-KA204-0016921
 • Perioada: 2016-2019
 • Coordonator instituţional:Conf. univ. dr. Cornelia-Marcela DANU

DiDeSu: Differentiation of instruction for teacher professional development and students' success

 • Finanţator: Erasmus+, KA2
 • ID proiect: 2015-1-CY01-KA201-011845
 • Perioada: 2015-2017
 • Coordonator instituţional: Lector univ. dr. Liliana Mâţă

Système multi- sources de petite puissance pour l'alimentation d’un site isolé

 • Finanţator: AUF
 • ID proiect: 3/3.1/AUF-RO
 • Perioada: 2016-2017
 • Coordonator instituţional:Prof.univ.dr.ing. Petru LIVINȚI

COST Action IS1408: Industrially Contaminated Sites and Health Network

 • Finanţator: COST
 • ID proiect: ISCH IS1408
 • Perioada: 2015-2019
 • Reprezentanţi: Prof. univ. dr. Elena Nechita, Conf. univ. dr. Cerasela Crişan

COST Action IS1402: Ageism: A multi-National Interdisciplinary Perspective

 • Finanţator: COST
 • ID proiect: ISCH IS1402
 • Perioada: 2014-2018
 • Reprezentanţi: Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, Conf. univ. dr. Brânduşa Amălăncei

EUROPE DIRECT

 • Finanţator: CE - Reprezentanţa CE în România
 • ID proiect: COMM/B/BC/IB/ARES/2013/521735/ED/2013-2017-RO-30
 • Perioada: 2008-2021
 • Coordonator: Lector. univ. dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAŞU

BLISS: Bacău and Lugano – teaching Informatics for a Sustainable Society

 • Finanţator:Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul pentru Parteneriate şi Experţi
 • ID proiect: PF10
 • Perioada: 2013-2016
 • Coordonator: Prof. univ. dr. Elena Nechita