Euro 200

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL ,,EURO 200” - ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

În baza Legii 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, a Normelor metodologice de aplicare 1294/2004, modificate și completate inclusiv cu OUG 70 din 14.05.2020;

În conformitate cu Ordinul ministrului educației nr. 4138/11.04.2024, studenții cu vârsta până în 26 de ani, ale căror familii realizează venituri brute lunare sub 500 lei pe membru de familie, pot solicita acordarea ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator  personal nou; Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Studenții care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi completează cererea-tip de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou si anexează următoarele documente:

  1. copie a actului de identitate;
  2. copii ale certificatelor de naștere sau a actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membrii ai familiei, însoțite de actele doveditoare privind statutul lor – adeverințe de elev, de student, copii după certificate de deces, copii după hotărâri de divorț etc.;
  3. adeverințe de venit realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverințe salariu, adeverințe de la administrația financiară privind venitul impozabil sau de la primărie privind impozitul agricol, copii după cupoane de pensie, de ajutor de șomaj) ale membrilor familiei, excepție fac alocațiile de stat, alocațiile familiale complementare, alocația de susținere pentru familia monoparentală, buget personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale;
  4. adeverința de student din care să rezulte numărul minimum de 45 de credite obținute în anul universitar anterior depunerii cererii de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou (excepție fac studenții anului I de studii);

Formularele cererilor-tip se descarcă de pe site-ul universității, se completează și se transmit, împreună cu documentele însoțitoare, pe adresa de e-mail rector@ub.ro, în format electronic (pdf sau jpg), ca documente atașate, în perioada 08 mai – 20 mai 2024.

Normele metodologice actualizate și formularele pentru anul 2024, sunt prezentate în anexă.

Informații suplimentare se pot obține pe e-mail, la adresa rector@ub.ro, sau telefonic, la 0234/542411, interior 144

ANEXĂ

Cereri EURO 200