Cercetarea in UBc

Una din componentele de bază ale activităţii academice din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău este cercetarea ştiinţifică.

Prin cercetare ştiinţifică într-o paletă largă de domenii şi prin tematicile interdisciplinare abordate, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău îşi întăreşte rolul pe care îl are ca universitate regională. În judeţul Bacău, universitatea reprezintă un pol de cunoaştere şi deschidere către întreaga lume.

Astfel, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău menţine şi dezvoltă permanent comunicarea cu mediul economic. Membrii comunităţii academice sunt implicaţi în abordarea unor teme de cercetare care îşi propun să ofere soluţii la importante probleme ale societăţii contemporane, iar factorii de decizie din mediul economico-social sunt deschişi colaborărilor în domeniul cercetare–dezvoltare cu laboratoarele şi centrele de cercetare din universitate.

Din decembrie 2007, Universitatea „Vasile Alecsandri″ din Bacău este certificată ISO 9001 atât în domeniul activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă, asistenţă tehnică şi transfer tehnologic cât şi în cel al activităţilor de doctorat, studii postuniversitare şi formare continuă.