Noutăți internațional

Calendarul selecţiei  studenţilor pentru mobilităţi de lungă durată ERASMUS+ KA 131-HED pentru anul 2024-2025* 

(* selecția este valabilă și pentru stagiile de plasament pentru perioada iunie-septembrie 2024 - inclusiv proaspăt absolvenți 2024)

 Dragi studenți,    

Testele de limba străină pentru selecția Erasmus+ 2024-2025 a studenților de la profilele nefilologice se vor desfășura online pe platforma TEAMS:

 • limba engleză - 25.03.2024, ora 13:30 - conf.dr. Elena CIOBANU
 • limba franceză - 26.03.2024, ora 15:00 - conf.dr. Brîndușa AMĂLĂNCEI

Succes!

22 februarie 2024: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;

26 februarie 2024: Afișarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii pentru anul universitar 2024-2025 și stagii de plasament pentru anul universitar 2023-2024, inclusiv proaspăt absolvenți 2024;

27 februarie – 22 martie 2024:Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:    

 • Curriculum Vitae în format european (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv)
 • scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cover-letter). Documentul trebuie tehnoredactat, apoi printat, semnat de către student și de către fiecare responsabil de acord ales și încărcat în formularul de înscriere;
 • copie după cartea de identitate;
 • copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 • situaţia şcolară / Istoric şcolar din UMS, studentul va trimite online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen cu notele din UMS din anii anteriori precizând și numele, prenumele, facultatea, specializarea și anul de studii).    

IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format PDF) în formularul electronic de candidatura Google Forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+   - formular de înscriere  ( https://forms.gle/hnreajCX1m7gRJUs6 )

25 – 29 martie 2024: Susţinerea testelor de limba străină și transmiterea rezultatelor către facultăți;

01 – 05 aprilie 2024: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații.

08 aprilie 2024: Transmiterea de către coordonatorii facultăților a proceselor verbale de selecţie către Biroul ERASMUS+;

10 aprilie 2024: Aprobarea în CA a proceselor verbale de selecţie de la nivel de facultăţi.

Lista coordonatorilor ERASMUS+ la nivelul facultăţilor UBc

Dosarele de candidatură vor fi centralizate de către următorii coordonatori ERASMUS+:

 • Facultatea de Inginerie - Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ (chib@ub.ro)
 • Facultatea de Litere - Prof. dr. Veronica BALAN (grecu.balan@ub.ro)
 • Facultatea de ŞtiinţeLector dr. Cosmin TOMOZEI (cosmin.tomozei@ub.ro)
 • Facultatea de Ştiinţe EconomiceConf. dr. Bogdan NICHIFOR (bogdan.nichifor@ub.ro)
 • Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Conf. dr. Marinela RAȚĂ (rata.marinela@ub.ro)

Dragi studenți,

Testele de limba străină pentru selecția Erasmus+ a studenților de la profilele nefilologice se vor desfășura online pe platforma TEAMS

 • limba franceză - 24.10.2023, ora 12:00 - conf.dr. Brîndușa AMĂLĂNCEI
 • limba engleză  - 25.10.2023, ora 13:00 - conf.dr. Elena CIOBANU 

Succes!

Calendarul rundei a doua de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2023-2024

(pentru stagii neocupate după runda de selecţie din martie 2023)

 • 05 octombrie 2023: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 09 octombrie 2023: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii pentru anul universitar 2023-2024, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din martie 2023, verificând și dacă termenele de aplicație la universitățile partenere nu sunt deja depășite;
 • 10 – 20 octombrie 2023: Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere. DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:  
 1. Curriculum Vitae în format european (https://europa.eu/europass/ro)
 2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cover-letter)
 3. copie după cartea de identitate;
 4. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va încărca online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen si va mentiona nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).      

IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format pdf) în formularul electronic de candidatura Google forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+  (https://forms.gle/1j4YX4y2DNocfif97)

 • 23 - 25 octombrie 2023: Susţinerea online a testului de limba străină;
 • 26 - 30 octombrie 2023: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;Transmiterea dosarelor de selecție și a proceselor verbale către Biroul Erasmus+ 
 • 02 noiembrie 2023: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate    

Lista coordonatorilor ERASMUS+ la nivel de facultăţi în anul universitar 2023-2024

Dosarele de candidatură vor fi centralizate de către următorii coordonatori ERASMUS+:

 1. Facultatea de Inginerie - Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ
 2. Facultatea de Litere - Prof. dr. Veronica BALAN
 3. Facultatea de Ştiinţe - Lector dr. Cosmin TOMOZEI
 4. Facultatea de Ştiinţe Economice - Conf. dr. Bogdan NICHIFOR
 5. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii - Conf. dr. Marinela RAȚĂ


 

Dragi studenți, 

Testele de limba străină pentru selecția Erasmus+ a studenților de la profilele nefilologice se vor desfășura online pe platforma TEAMS:

- limba engleză  - 05.04.2023, ora 13:00 - conf.dr. Elena CIOBANU

- limba franceză - 06.04.2023, ora 14:00 - conf.dr. Brândușa AMĂLĂNCEI

Succes!

 

Calendarul selecţiei  studenţilor pentru mobilităţi de lungă durată ERASMUS+ KA 131-HED în anul 2023-2024*
(* selecția este valabilă și pentru stagiile de plasament 2022-2023 pentru perioada iunie-septembrie 2023 - inclusiv proaspăt absolvenți 2023)

 

 •      23 februarie 2023: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 •      27 februarie 2023: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2023-2024.
 •      28 februarie – 24 martie 2023: Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere. 
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:
 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate;
 4. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va trimite online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen cu nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).

 IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format PDF) în formularul electronic de candidatura Google forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+  (https://forms.gle/ZLQERsgiNA9NYYMT6)

 •     03 – 05 aprilie 2023: Susţinerea testelor de limba străină;
 •     07 – 11 aprilie 2023: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații. Transmiterea proceselor verbale de selecţie către Biroul ERASMUS+;
 •     13 aprilie 2023: Aprobarea în CA a proceselor verbale de selecţie de la nivel de facultăţi.

 

 

 

Dragi studenți

Testele de limba străină pentru selecția Erasmus+ a studenților de la profilele nefilologice se vor desfășura online pe platforma TEAMS:

- limba franceză - 24.10.2022, ora 14:30 - conf.dr. Brândușa AMĂLĂNCEI

- limba engleză  - 25.10.2022, ora 17:00 - conf.dr. Elena CIOBANU

Succes!

În perioada  10 - 23 octombrie 2022 se pot depune dosarele ONLINE pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus+ 2022-2023

Calendarul rundei a doua de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2022-2023 (pentru stagii neocupate după runda de selecţie din martie 2022)

 • 10 octombrie 2022: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2022-2023, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din din martie 2022, verificând și dacă termenele de aplicație la universitățile partenere nu sunt deja depășite;
 • 10 – 23 octombrie 2022: Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere (pentru absolvenți se va organiza o nouă selecție în semestrul II) 
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:
 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate;
 4. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va încărca online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen si va mentiona nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).

 IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format pdf) în formularul electronic de candidatura Google forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+  (https://forms.gle/x1cyRb3WqAHnH3pD9)

 • 24 - 25 octombrie 2022: Susţinerea online a testului de limba străină;
 • 26 octombrie 2022: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 • 27 octombrie 2022: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți în anul universitar 2022-2023:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ (chib@ub.ro)

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN (grecu.veronica@ub.ro)

Facultatea de Ştiinţe:  Lect. dr. Cosmin TOMOZEI (cosmin.tomozei@ub.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Bogdan NICHIFOR (bogdan.nichifor@ub.ro)

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Conf.dr. Nicolae OCHIANĂ (sochiana@ub.ro)

Dragi studenți, 

Testele de limba străină pentru selecția Erasmus+ a studenților de la profilele nefilologice se vor desfășura online pe platforma TEAMS:

- limba engleză  - 05.04.2022, ora 15:00 - conf.dr. Elena CIOBANU

- limba franceză - 06.04.2022, ora 14:00 - conf.dr. Brândușa AMĂLĂNCEI

Succes!

În perioada  01 - 31 martie 2022 se pot depune dosarele ONLINE pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus+ 2022-2023. 

Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți/pagina de relații internaționale a facultăților/platforma Microsoft Teams unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 • 17 februarie 2022: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 28 februarie 2022: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2022-2023.
 • 01 - 31 martie 2022: Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere.
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:
 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate;
 4. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va trimite online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen cu nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).

IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format PDF) în formularul electronic de candidatura Google forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+  (https://forms.gle/ZLQERsgiNA9NYYMT6)

 • 04 - 08  aprilie 2022: Susţinerea testelor de limba străină;
 • 11 – 15 aprilie 2022: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații. Transmiterea proceselor verbale de selecţie către Biroul ERASMUS+;
 • 21 aprilie 2022: Aprobarea în CA a proceselor verbale de selecţie de la nivel de facultăţi.

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți în anul universitar 2022-2023:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ (chib@ub.ro)

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN (grecu.veronica@ub.ro)

Facultatea de Ştiinţe:  Lect. dr. Otilia LUNGU (otilia.lungu@ub.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Bogdan NICHIFOR (bogdan.nichifor@ub.ro)

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Conf.dr. Nicolae OCHIANĂ (sochiana@ub.ro)

Dragi studenți, 

Testele de limba străină pentru selecția Erasmus+ a studenților de la profilele nefilologice se vor desfășura online pe platforma TEAMS:

- limba franceză - 25.10.2021, ora 10:00 - conf.dr. Brândușa AMĂLĂNCEI

- limba engleză  - 26.10.2021, ora 11:00 - conf.dr. Elena CIOBANU

Succes!

 Dragi studenți,

În perioada  11 - 22 octombrie 2021 se pot depune dosarele ONLINE pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus 2021-2022. 

Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți/pagina de relații internaționale a facultăților/platforma Microsoft Teams unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

      

 • 30 septembrie 2021: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei; 
 • 07 septembrie 2021: Afişarea de către responsabilii ERASMUS+ de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2021-2022
 • 11 - 22 octombrie 2021: Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere.
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:
 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate;
 4. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va trimite online un documentpdf cu o captură de ecran/printscreen cu nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).

 

IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format pdf) în formularul electronic de candidatura Google forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+ 

(https://forms.gle/ZLQERsgiNA9NYYMT6)

      

 •   25 - 26 octombrie 2021: Susţinerea testului de limba străină;  
 •      27 – 29 octombrie 2021: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 •      04 noiembrie 2021: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

Ghidul studentului în pandemie

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți în anul universitar 2021-2022:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ (chib@ub.ro)

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN (grecu.veronica@ub.ro)

Facultatea de Ştiinţe:  Lect. dr. Otilia LUNGU (otilia.lungu@ub.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Bogdan NICHIFOR (bogdan.nichifor@ub.ro)

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Conf.dr. Nicolae OCHIANĂ (sochiana@ub.ro)

 

Dragi studenți, 

Testele de limba străină pentru selecția Erasmus+ a studenților de la profilele nefilologice se vor desfășura online pe platforma TEAMS:

- limba engleză - 21.04.2021, ora 11:00 - conf.dr. Elena CIOBANU

- limba franceză - 23.04.2021, ora 10:00 - conf.dr. Brândușa AMĂLĂNCEI

Succes!

 

Erasmus merge mai departe! Învață din experiența mea!

 Invităm toți studenții interesați de experiența ERASMUS, foști și viitori studenți ERASMUS, să participe la evenimentul Erasmus Open Doors (#EOD2021) - online pe platforma TEAMS a universității noastre.

Fiți cu ochii pe noi luni, 29 martie 2021, pentru detaliile de logare. CLICK AICI

Urmăriți mărturiile studenților noștri pe pagina noastră de Facebook.

Vă așteptăm cu drag! 

 

 EOD 2021 poster eveniment 30.03.2021

Selecție mobilităţi ERASMUS+ KA103 în anul 2021-2022

Dragi studenți,

În perioada  08 martie -  16 aprilie 2021 se pot depune dosarele ONLINE pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus 2021-2022. 

 

 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți/pagina de relații internaționale a facultăților/platforma Microsoft Teams unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

      

 • 25 februarie 2021: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei; 
 • 01 – 08 martie 2021: Afişarea de către responsabilii ERASMUS+ de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2021-2022
 • 08 martie – 16 aprilie 2021: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;
 • 08 martie – 16 aprilie 2021: Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere.

 

 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:
 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate;
 4. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va trimite online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen cu nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).

 

IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format pdf) în formularul electronic de candidatura Google forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+  (https://forms.gle/x1cyRb3WqAHnH3pD9)

      

 •       19 – 20 aprilie 2021: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor eligibili şi transmiterea listelor nominale către Biroul Erasmus+, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;
 •       21 – 23 aprilie 2021: Susţinerea testului de limba străină;
 •       26 – 29 aprilie 2021: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS+, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate;
 •       06 mai 2021: Depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
 •       10 - 12 mai 2021: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
 •       13 mai 2021: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

 Ghidul studentului în pandemie

 

 Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți în anul universitar 2021-2022:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ (chib@ub.ro)

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN (grecu.veronica@ub.ro)

Facultatea de Ştiinţe:  Lect. dr. Otilia LUNGU (otilia.lungu@ub.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Bogdan NICHIFOR (bogdan.nichifor@ub.ro)

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Conf.dr. Nicolae OCHIANĂ (sochiana@ub.ro)

 

 

Dragi studenți,

În perioada 12 – 23 octombrie 2020 se pot depune dosarele ONLINE pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus 2020-2021 pentru semestrul al doilea. 

 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți/pagina de relatii internaționale a facultăților/platforma Microsoft Teams unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Calendarul rundei a doua de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2020-2021 (pentru stagii neocupate după runda de selecţie din ianuarie - iunie 2020)

 • 08 octombrie 2020: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 12 octombrie 2020: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2020-2021, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din ianuarie - iunie 2020, verificând și dacă termenele de aplicație la universitățile partenere nu sunt deja depășite;
 • 12 – 23 octombrie 2020: Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate;
 4. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va trimite online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen cu nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).

 IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format PDF) în formularul electronic de candidatura Google Forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+  (https://forms.gle/x1cyRb3WqAHnH3pD9)

 • 27 octombrie 2020: Susţinerea online a testului de limba străină;
 • 28 - 30 octombrie 2020: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 • 05 noiembrie 2020: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți în anul universitar 2020-2021:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ (chib@ub.ro)

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN (grecu.veronica@ub.ro)

Facultatea de Ştiinţe:  Lect. dr. Otilia LUNGU (otilia.lungu@ub.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Bogdan NICHIFOR (bogdan.nichifor@ub.ro)

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Conf.dr. Nicolae OCHIANĂ (sochiana@ub.ro)

 

Calendarul de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2020-2021

 

 • 16 ianuarie 2020: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 •  20 - 24 ianuarie 2020:  Stabilirea la nivel de facultăţi a listelor cu oferta de burse ERASMUS+;
 • 27 ianuarie 2020: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2020-2021;
 • 28 ianuarie – 10 martie 2020: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;
 • 28 ianuarie – 15 martie 2020: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS de la nivel de facultate.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi. (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate ( şi copie după paşaport – mobilități în Macedonia de Nord, Serbia sau Turcia)
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS)

 

Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 

 • 16 – 20 martie 2020: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor eligibili şi transmiterea listelor nominale către Biroul de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;
 • 23 – 25 martie 2020: Susţinerea testului de limba străină;
 • 30 martie - 03 aprilie 2020: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate.
 • 06 aprilie: Depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii; 
 • 08 aprilie 2020: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
 • 09 aprilie 2020: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

 

Dragi studenți,

În perioada 07 – 18 octombrie 2019 se pot depune dosarele pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus 2019-2020 pentru semestrul al doilea. 

 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

Calendarul rundei a doua de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2019-2020

(pentru stagii neocupate după runda de selecţie din ianuarie - martie 2019)

 • 03 octombrie 2019: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 7 octombrie 2019: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2019-2020, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din ianuarie - martie 2019, verificând și dacă termenele de aplicație la universităților partenere nu sunt deja depășite;
 • 07 – 18 octombrie 2019: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS de la nivel de facultate.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi. (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate ( şi copie după paşaport – mobilități în Macedonia de Nord, Serbia sau Turcia)
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS)

 

Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 

 • 21 – 22 octombrie 2019: Susţinerea testului de limba străină;
 • 23 - 24 octombrie 2019: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 • 24 octombrie 2019: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

Calendarul procesului de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ KA103  în anul 2019-2020

 • 17 ianuarie 2019: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 21 – 25 ianuarie 2019: Stabilirea la nivel de facultăţi a listelor cu oferta de burse ERASMUS+;
 • 28 ianuarie 2019: Afişarea de către responsabilii ERASMUS+ de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2019-2020;
 • 29 ianuarie – 28 februarie 2019: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;
 • 29 ianuarie – 15 martie 2019: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS+ de la nivel de facultate.

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/);
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi;
 3. copie după cartea de identitate (şi copie după paşaport – mobilități în Turcia sau Macedonia);
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română);
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS).

 Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 • 18 – 22 martie 2019: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor eligibili şi transmiterea listelor nominale către Biroul de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;
 • 25 – 27 martie 2019:  Susţinerea testului de limba străină;
 • 01 - 05 aprilie 2019: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS+, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate; depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
 • 08 aprilie 2019: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
 • 11 aprilie 2019: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

 

  

 

Dragi studenți,

În perioada 03 – 15 octombrie 2018 se pot depune dosarele pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus 2018-2019 pentru semestrul al doilea. 

 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Conf. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 
Calendarul rundei a doua de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2018-2019

(pentru stagii neocupate după runda de selecţie din ianuarie - martie 2018)

 • 27 septembrie 2018: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 3 octombrie 2018: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2018-2019, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din ianuarie - martie 2018, verificând și dacă termenele de aplicație la universităților partenere nu sunt deja depășite;
 • 03 – 15 octombrie 2018: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS de la nivel de facultate.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi. (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate ( şi copie după paşaport – mobilități în Turcia sau Macedonia)
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS)

 

Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 

 • 17 – 19 octombrie 2018: Susţinerea testului de limba străină;
 • 22 - 24 octombrie 2018: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 • 25 octombrie 2018: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

 

IMPORTANT

Dragi studenți,

În perioada 31 ianuarie – 16 martie 2018 se pot depune dosarele pentru mobilitățile Erasmus+ 2018-2019. 

Mai multe detalii despre programul european ERASMUS+ puteți găsi la: 
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare/mobilitate/domeniul-universitar
 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Coordonatorii ERASMUS+ de la nivel de facultăți:
Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ
Facultatea de Litere:  Conf. dr. Brindusa AMĂLĂNCEI
Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU
Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ
Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

 Calendarul procesului de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ KA103  în anul 2018-2019

 

      18 ianuarie 2018: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;

      22 – 26 ianuarie 2018: Stabilirea la nivel de facultăţi a listelor cu oferta de burse ERASMUS+;
      31 ianuarie 2018: Afişarea de către responsabilii ERASMUS+ de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2018-2019;
      31 ianuarie – 28 februarie 2018: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;
      31 ianuarie – 16 martie 2018:Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS+ de la nivel de facultate.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/);

 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi;

 3.  copie după cartea de identitate (şi copie după paşaport – mobilități în Macedonia);

 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română);

 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS).

 Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul ERASMUS+ de la nivelul facultăţii.
      19 – 23 martie 2018: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor eligibili şi transmiterea listelor nominale către Biroul de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;
      26 –  28 martie 2018: Susţinerea testului de limba străină;
      26 martie – 03 aprilie 2018: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS+, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate; depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
      06 aprilie 2018: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
      12 aprilie 2018: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

  

IMPORTANT

 

Dragi studenți,

În perioada 03 – 13 octombrie 2017 se pot depune dosarele pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus 2017-2018 pentru semestrul al doilea. 

 

Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Conf. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

 Calendarul procesului de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ KA103  în anul 2017-2018 ( selecție octombrie 2017) 

 •  21 septembrie 2017: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 •  03 octombrie 2017: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2017-2018, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din martie-mai 2017, verificând și dacă termenele de aplicație la universităților partenere nu sunt deja depășite;
 •  03 – 13 octombrie 2017: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS de la nivel de facultate.

  DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi. (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate ( şi copie după paşaport – mobilități în Turcia sau Macedonia)
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS)

 Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 • 16 –  18 octombrie 2017: Susţinerea testului de limba străină;
 • 23 - 24 octombrie 2017: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 • 27 octombrie 2017: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

 

 

IMPORTANT

 

Dragi studenți,

În perioada 30 ianuarie – 10 martie 2017 se pot depune dosarele pentru mobilitățile Erasmus 2017-2018. 

Mai multe detalii despre programul european ERASMUS+ puteți găsi la:

http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare/mobilitate/domeniul-universitar

 

 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie: Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Conf. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

  Calendarul procesului de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2017-2018

 • 19 ianuarie 2017: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 23 – 27 ianuarie 2017: Stabilirea la nivel de facultăţi a listelor cu oferta de burse ERASMUS+;
 • 30 ianuarie 2017: Afişarea de către responsabilii ERASMUS+ de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2017-2018;
 • 30 ianuarie – 24 februarie 2017: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;
 • 30 ianuarie – 10 martie 2017: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS+ de la nivel de facultate.

  DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/);
 2. Scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi;
 3. Copie după cartea de identitate (şi copie după paşaport – mobilități în Turcia sau Macedonia);
 4. Copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română);
 5. Extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS).

 

Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 • 13 – 17 martie 2017: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor eligibili şi transmiterea listelor nominale către Biroul de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;
 • 20 –  22 martie 2017: Susţinerea testului de limba străină;
 • 27 – 31 martie 2017: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS+, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate; depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
 • 03 aprilie 2017: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
 • 06 aprilie 2017: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.