Mesajul Rectorului

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În anul 1961, prin H.C.M. nr. 547/1961 şi Ordinul ministrului Învăţământului şi Culturii nr. 688/1961, se înfiinţează Institutul Pedagogic din Bacău, iar în anul 1976, Institutul Pedagogic devine Institutul de Învăţământ Superior din Bacău, în care sunt dezvoltate în principal specializările din domeniul tehnic. În anul 1990, institutul devine Universitatea din Bacău, în conformitate cu Ordinul Nr. 7751/1990 al ministrului Învăţământului, iar din 13 octombrie 2009, conform Monitorului Oficial nr. 684/12.10.2009, instituţia îşi schimbă denumirea în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Misiunea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare ştiinţifică şi este centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul academic, economic şi social naţional şi internaţional. Universitatea pregăteşte viitorii licenţiaţi în domeniile fundamentale şi certificarea în domeniile şi programele de licenţă. Perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare a absolvenţilor de licenţă se realizează prin programe universitare de master şi doctorat acreditate pentru Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. De asemenea, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţământ postuniversitar prin programe de formare şi dezvoltare profesională continuă.

În perioada 1990-2012, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi-a dezvoltat aria domeniilor şi specializărilor, ajungând în prezent să aibă o structură formată din cinci facultăţi şi un departament, în care funcţionează 34 de programe de studii universitare de licenţă, 32 de programe de studii universitare de master, 3 programe de studii universitare de doctorat şi mai multe programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Pe lângă aceste programe, studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pot accesa cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; pot obţine Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL European Computer Driving Licence), care este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator, recunoscut la nivel internaţional în peste 135 de ţări; pot urma Programul Academic CISCO NETWORKING. Firma CISCO SYSTEMS, liderul mondial în domeniul interconectării reţelelor de calculatoare, prin reprezentanţa sa din România, şi M.E.C.T.S. au stabilit un parteneriat, convenind aderarea la programul „CISCO Networking Academy”, cu participarea a peste 50 de ţări.

Recunoaşterea calităţii activităţii didactice şi de cercetare care se desfăşoară la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este realizată şi de programele bilaterale privind mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice între universităţile europene. La ora actuală avem colaborări prin Programul ERASMUS cu 71 de universităţi din Europa, iar alte 20 de acorduri sau protocoale de cooperare sunt încheiate cu universităţi şi institute de cercetare din străinătate.

Viaţa studenţilor în Bacău este deosebită atât din punctul de vedere al condiţiilor sociale foarte bune asigurate de cămine şi cantină, cât şi din punctul de vedere al ofertei culturale a municipiului Bacău.Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care recomandăm absolvenţilor de liceu să aleagă Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru studii universitare de licenţă, licenţiaţilor să urmeze cursurile universitare de master, iar absolvenţilor de master să urmeze cursurile universitare de doctorat la Bacău. Studenţii şi absolvenţii noştri, într-un cuvânt partenerii noştri de dialog, sunt cei care pot certifica în plus cele prezentate.

Indiferent de vârstă, vă aşteptăm cu drag la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru a vă forma în specializarea dorită de dumneavoastră. Cei peste 50 de ani de existenţă ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău ne dau dreptul să credem că suntem un bun partener de dialog.

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY

Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău