Prezentarea ICDICTT

Până la începutul anului 2013, activitatea de cercetare ştiinţifică s-a organizat, monitorizat şi raportat la nivelul departamentelor (ca structuri de bază) şi la nivelul centrelor de cercetare existente în universitate. Începând cu 1 februarie 2013, toate aceste centre de cercetare s-au reunit în Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanţă şi Transfer Tehnologic (ICDICTT) al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.

La baza creării ICDICTT a stat ideea de a reuni, într-o singură structură cu o capacitate de cercetare superioară, cele mai importante resurse de cercetare şi de a le angaja în sensul abordării unor tematici interdisciplinare, relevante pentru contextul local şi regional în care se află Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. Concentrarea acestor resurse va facilita şi propunerea unor proiecte de cercetare ample, cu semnificaţie la nivel naţional şi chiar global, şi participarea cu proiecte propuse în cadrul unor competiţii naţionale şi internaţionale.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL ICDICTT

 • Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin Rata – Prorector pentru programe de cercetare.
 • Conf. univ. dr. Dorel Ureche – Vicepreşedinte
 • Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky - Directorul Centrului de excelenţă pentru cercetare şi formare profesională în domeniul proiectării, simulării, managementului industrial şi al ciclului de viaţă
 • Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff - Directorul Centrului de cercetare „Inginerie și protecția mediului”
 • Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brabie – Directorul Centrului de cercetare „Inginerie Managerială şi Tehnologică”
 • Prof. univ. dr. ing. Adrian Ghenadi – Director general al Centrului de cercetare „Inginerie Mecanică”
 • Prof. univ. dr. ing. Dan Rotar – Director general al Centrului de cercetare „Energetică, Mecatronică şi Informatică”
 • Prof. univ. dr. Adriana-Luminiţa Fînaru – Director executiv al Centrului de cercetare „Chimie aplicată şi inginerie de proces”
 • Prof. univ. dr. ing. Ileana-Denisa Nistor – Director executiv al Centrului de cercetare „Științe inginerești aplicate”
 • Conf. univ. dr. Simina Mastacan – Director executiv al Centrului interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane INTERSTUD
 • Lector univ. dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu – Director executiv al Centrului de explorări textuale şi acţiune prin limbaj CETAL
 • Conf. univ. dr. Gloria-Cerasela Crișan – Directorul Centrului de cercetare „Matematică-Informatică”
 • Prof. univ. dr. ing. Ioan-Viorel Raţi – Director executiv al Centrului de cercetare „Resursele mediului şi biotehnologii”
 • Conf. univ. dr. Daniel Botez – Director executiv al Centrul de Studii şi Cercetări Economice SCECO
 • Conf. univ. dr. Gabriela Raveica – Director general al Centrului de cercetare pentru performanţă umană
 • Prof. univ. dr. Dănuţ-Nicu Mârza-Dănilă – Director general al Centrului de excelenţă privind cercetarea interdisciplinară în domeniul educaţiei fizice şi sportului
 • Prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu – Director executiv al Centrului de cercetări psihopedagogice „Personalitate – formare – educaţie – performanţă” PERFORMED

Regulamentul privind organizarea și funcționarea ICDICTT poate fi consultat aici.