Biroul de Relații Internaționale și Programe Comunitare

Biroul de Relații Internaționale și Programe Comunitare a fost înfiinţat în 1997 datorită nevoii de deschidere a Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău către instituţii academice şi ştiinţifice din întreaga lume, de integrare în circuitul mondial al valorilor culturale, de conectare la reţeaua universitară europeană şi pan-europeană.

Relaţiile de cooperare internaţională ale Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău au cunoscut în ultimii ani o deosebită amploare, prin stabilirea de acorduri bilaterale de colaborare cu universităţi prestigioase. Cele mai multe din aceste acorduri au fost încheiate în cadrul programelor europene SOCRATES-ERASMUS, TEMPUS, LEONARDO DA VINCI. Colaborarea cu universităţi din Europa, Canada şi Africa s-a materializat în schimburi de studenţi şi cadre didactice, realizarea unor proiecte de cercetare comune, organizarea de conferinţe şi simpozioane internaţionale.

Din ianuarie 2004, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău a devenit membru asociat al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), statut care îi conferă dreptul de a participa la programele AUF şi de a beneficia de mobilităţi în ţările spaţiului francofon.