Contact Cercetare

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

Calea Mărăşeşti 157, corp D, sala D111 600115 Bacău, România

E-mail: cercetare@ub.ro

Tel: 0234 542 411, int. 240

Fax: 0234 545 753

Prorector cu Programe de Cercetare şi Relaţii Internaţionale

Preşedinte ICDICTT

Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin Rata

E-mail: rata.bogdan@ub.ro

Vicepreşedinte ICDICTT

Conf. univ. dr. Dorel Ureche

E-mail: dureche@ub.ro