Centrul de documentare europeană din Bacău

CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ DIN BACĂU (CDE BACĂU) FACE PARTE DIN REŢEAUA EUROPE DIRECT DIN ANUL 2008.

Centrul de Documentare Europeană este un serviciu de transmitere a informaţiilor europene, de promovare şi consolidare a studiilor şi cercetărilor în domeniul integrării europene.

În oraşul nostru, Centrul de Documentare Europeană este găzduit de de Biblioteca Universităţii "VASILE ALECSANDRI" din Bacău.

Misiunea acestui centru este de a pune la dispoziţia tuturor membrilor comunităţii locale o colecţie de publicaţii diverse şi complexe privind întreaga activitate a Uniunii Europene, transpusă în practică de structurile sale de conducere.

Centrul oferă celor interesaţi de problemele Uniunii Europene documente cu caracter general sau publicaţii care tratează teme specifice vizând instituţiile şi politicile europene, pe diverse suporturi informaţionale.

Publicaţiile primite de la Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europena (OPOCE) se regăsesc în colecţiile bibliotecii la adresa:http://biblioteca.ub.ro şi se identifică prin ".cde".

CENTRE DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ DIN ROMÂNIA

BAIA MARE

Universitatea de Nord din Baia Mare

Str. Victoriei, Nr. 76, 430122 - Baia Mare 

http://www.ubm.ro

BRAŞOV

Camera de Comert si Industrie

Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 18-20, 500173 - Brasov

http://www.ccibv.ro

BUCUREŞTI

Academia de Studii Economice

Piaţa Romană, Nr. 6, Sector 1, 010374 - Bucureşti

http://www.ase.ro

Centrul de Documentare Europeană "Robert Schuman"

Biblioteca Centrală Universitară "Carol I"

Str. Boteanu, Nr. 1, 010027 - Bucureşti

http://www.bcub.ro/

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Str. Povernei, nr.6 -8, sector 1, Bucureşti

http://www.snspa.ro

Universitatea Româno-Americană 

B-dul Expoziţiei, Nr. 1B, Bucureşti, sector 1, România 

http://www.rau.ro

Universitatea Titu Maiorescu 

Str. Dâmbovnicului, Nr. 22, Sector 4, 040441- Bucureşti 

http://www.utm.ro

CLUJ

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene

Str. Em. De Martonne, Nr. 1, 400090 - Cluj-Napoca

http://www.ubbcluj.ro

GALAŢI

Universitatea Danubius

Str. Lunca Siretului nr. 3, 800416 - Galaţi 

http://www.univ-danubius.ro

IAŞI

Centrul de Documentare Europeană "Karl Kurt Klein"

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu"

Str. Păcurari, Nr. 4, 700511 - Iaşi

http://www.bcu-iasi.ro

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Centrul de Studii Europene

Aleea Veronica Micle, Nr. 1, Iaşi

http://www.uaic.ro

ORADEA

Universitatea Agora

Str.Tineretului, Nr. 8,  410526 - Oradea 

http://www.univagora.ro

Centrul de Documentare Europeană Oradea

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice

Str. Universităţii, Nr. 1, 410087 - Oradea 

http://steconomice.uoradea.ro

SIBIU

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

B-dul Victoriei nr. 10, 550024 - Sibiu

http://www.ulbsibiu.ro

CONTACT

Str. Spiru Haret, Nr. 8, 600114 - Bacău, România

Tel: (+40) 234 542 411 int 30

Fax: (+40) 234 545 753

E-mail: cdebacau@gmail.com

Coordonator centru: Cecilia Anghel

E-mail: cecilia.anghel@ub.rocecilia.anghel@yahoo.com