Documente interne

MANDATUL 2020-2024

Senatul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău

Număr / dataDenumire document
3858/22.03.2021Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2020
 4766/23.03.2022Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2021  
4386/27.03.2023Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2022

Comisia de control a activităţii Rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate)

Număr / dataDenumire document
3376/1/11.03.2021  Raport de activitate pentru anul 2020
4566/1/21.03.2022Raport de activitate pentru anul 2021  
4066/4/21.03.2023Raport de activitate pentru anul 2022

Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti

Număr / dataDenumire document
3376/2/11.03.2021  Raport de activitate pentru anul 2020
4566/2/21.03.2022Raport de activitate pentru anul 2021
4066/1/21.03.2023Raport de activitate pentru anul 2022

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci

Număr / dataDenumire document
3376/3/11.03.2021Raport de activitate pentru anul 2020
 4566/4/21.03.2022Raport de activitate pentru anul 2021  
4066/5/21.03.2023Raport de activitate pentru anul 2022

Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară

Număr / dataDenumire document
3376/5/11.03.2021Raport de activitate pentru anul 2020  
4566/3/21.03.2022Raport de activitate pentru anul 2021
4066/3/21.03.2023Raport de activitate pentru anul 2022

Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale

Număr / dataDenumire document
3376/4/11.03.2021  Raport de activitate pentru anul 2020
4566/5/21.03.2022Raport de activitate pentru anul 2021
4066/2/21.03.2023Raport de activitate pentru anul 2022

MANDATUL 2016-2020

Senatul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău

Număr / dataDenumire document
4979/27.03.2017Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2016
4467/26.03.2018Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2017  
4532/18.03.2019Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2018  
1379/28.01.2020Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2019
1380/28.01.2020Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc pe durata mandatului 2016-2020

Comisia de control a activităţii Rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate)  

Număr / dataDenumire document
2937/21.02.2017Raport de activitate pentru anul 2016
4467/3/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017
3956/1/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018
1336/1/27.01.2020Raport de activitate pentru anul 2019

Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti

Număr / dataDenumire document
2843/20.02.2017Raport de activitate pentru anul 2016  
4467/1/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017
3956/2/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018  
1336/2/27.01.2020Raport de activitate pentru anul 2019

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci

Număr / dataDenumire document
2939/21.02.2017Raport de activitate pentru anul 2016  
4467/4/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017
3956/3/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018  
1336/5/27.01.2020Raport de activitate pentru anul 2019

Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară

Număr / dataDenumire document
2926/21.02.2017Raport de activitate pentru anul 2016
4467/2/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017
3956/4/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018
1336/3/27.01.2020Raport de activitate pentru anul 2019

Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale

Număr / dataDenumire document
3459/01.03.2017Raport de activitate pentru anul 2016
4467/5/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017
3956/5/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018
1336/4/27.01.2020Raport de activitate pentru anul 2019

MANDATUL 2012-2015  

Senatul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Număr / dataDenumire document
4728/28.03.2013Raport de activitate pentru anul 2012
4448/27.03.2014Raport de activitate pentru anul 2013
5161/25.03.2015Raport de activitate pentru anul 2014
965/19.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015

Comisia de control a activității Rectorului și Direcției Generale Administrative

Număr / dataDenumire document
1229/24.01.2013Raport de activitate pentru anul 2012
4450/27.03.2014Raport de activitate pentru anul 2013
4203/10.03.2015Raport de activitate pentru anul 2014
933/19.01.2016Raport de activitate pentru anul 2015

Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate

Număr / dataDenumire document
1639/31.01.2013Raport de activitate pentru anul 2012
4485/27.03.2014Raport de activitate pentru anul 2013
26706/22.12.2015Raport de activitate pentru anul 2014  
966/19.01.2016Raport de activitate pentru anul 2015  

Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești

Număr / dataDenumire document
1543/30.01.2013Raport de activitate pentru anul 2012  
4486/27.03.2014Raport de activitate pentru anul 2013  
5276/26.03.2015Raport de activitate pentru anul 2014  
967/19.01.2016Raport de activitate pentru anul 2015

Comisia pentru cercetare științifică şi relaţii internaţionale

Număr / dataDenumire document
1342/28.01.2013Raport de activitate pentru anul 2012
4296/25.03.2014Raport de activitate pentru anul 2013
3246/23.02.2015Raport de activitate pentru anul 2014
826/15.01.2016Raport de activitate pentru anul 2015  

Comisia pentru relații cu mass-media şi promovarea imaginii UBc

Număr / dataDenumire document
1638/31.01.2013Raport de activitate pentru anul 2012
4487/27.03.2014Raport de activitate pentru anul 2013  
5279/26.03.2015Raport de activitate pentru anul 2014
968/19.01.2016Raport de activitate pentru anul 2015