Scop

Scop: Îmbunătățirea strategiilor instituționale de facilitare a accesului absolvenților Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău  (UBc) pe piața muncii          

Obiectiv general:

OG – optimizarea activității de consiliere și orientare în carieră în vederea instrumentării superioare a absolvenților UBc pentru facilitarea accesului acestora pe piața muncii în acord cu cerințele angajatorilor

Obiective specifice:

OS1 – cunoașterea cerințelor a cel puțin 50 de angajatori  din regiunea NE în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc)

OS2 – valorificarea rezultatelor demersurilor de cercetare asupra cerințelor angajatorilor într-o strategie specifică cu activități destinate studenților astfel încât aceștia să își sporească posibilitățile de angajare și de adaptare la statutul de angajat

OS3 - realizarea unui program îmbunătățit de activități specifice de consiliere profesională în vederea facilitării accesului studenților pe piața muncii