Programul ERASMUS+

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014 - 2020.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Programul ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students)

Programul Erasmus cuprinde mai multe tipuri de mobilități între universităţile europene partenere  (Programme Countries), precum și cu universități din  țări din afara spațiului comunitar (Partner Countries):

  • mobilități de studiu pentru studenți (SMS);
  • mobilități de plasament pentru studenți (SMP);
  • mobilități de predare pentru cadrele didactice (STA);
  • mobilități de formare pentru personalul didactic și nedidactic (STT).

Pentru mai multe informatii, va rugăm să vizitaţi site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-mobilitati.