Conversie, specializare și grade didactice

Situaţia cursurilor de conversie, la data de 24.01.2013

FACULTATEA DE INGINERIE

Lista programelor postuniversitare de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă, învăţământ cu frecvenţă, care pot funcţiona începând cu anul universitar 2012-2013, conform Art. 173 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

 1. Inspector protecţia muncii, cu durata de 40 ore didactice;
 2. Auditor de mediu, cu durata de 40 ore didactice;
 3. Inspector protecţia mediului, cu durata de 40 ore didactice;
 4. Evaluator de mediu, cu durata de 40 ore didactice;
 5. Securitate şi sănătate în muncă, cu durata de 160 ore didactice;
 6. Manager sistem de management de mediu, cu durata 40 ore didactice;
 7. Inspector protecţia muncii, cu durata de 80 ore didactice;
 8. Gestionarea deşeurilor, cu durata de 40 ore didactice;
 9. Evaluare nivel de risc, securitate şi sănătate în muncă, cu durata de 180 ore didactice;
 10. Mecatronică aplicată – 588 ore;
 11. Informatică aplicată şi programare – 588 ore;
 12. Protecţia mediului - 798 ore.
 13. Securitate cibernetică - 180 ore, 18 credite

Lista programelor  de Conversie  Profesionalăpropuse să se organizeze în cadrul Facultăţii de Inginerie, conform Ordinului MECTS nr. 6194/13.XI.2012, aprobate în Consiliul de Administraţie din 13.12.2012 şi şedinţa de Senat din 20.12.2012.

 1. Educaţie tehnologică - 4 semestre;
 2. Educaţie tehnologică - 3 semestre;
 3. Informatică  - 4 semestre;
 4. Informatică  - 3 semestre;
 5. Ecologie şi Protecţia Mediului – 4 semestre;
 6. Ecologie şi Protecţia Mediului – 3 semestre;
 7. Educaţie Antreprenorială - 4 semestre;
 8. Educaţie Antreprenorială - 3 semestre;
 9. Chimie – 4 semestre;
 10. Chimie – 3 semestre;
 11. Mecatronică – 4 semestre;
 12. Mecatronică – 3 semestre;
 13. Proiectare Asistată de Calculator – 4 semestre;
 14. Proiectare Asistată de Calculator – 3 semestre;
 15. Controlul şi expertiza produselor alimentare şi biotehnologice – 4 semestre;
 16. Controlul şi expertiza produselor alimentare şi biotehnologice – 3 semestre.

 Lista programelor  de Formare Profesională a Adulţilor :

 1. Programul de iniţiere: Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
 2. Programul de specializare: Formator de formator.

FACULTATEA DE LITERE

 Lista programelor  de Conversie  Profesională propuse să se organizeze în cadrul Facultăţii de Litere, conform Ordinului MECTS nr. 6194/13.XI.2012, aprobate în Consiliul de Administraţie din 13.12.2012 şi şedinţa de Senat din 20.12.2012.

 1. Limba şi literatura română (3 semestre – 90 credite/ 4 semestre – 120 credite);
 2. Limba şi literatura franceză (3 semestre – 90 credite/ 4 semestre – 120 credite);
 3. Limba şi literatura engleză (3 semestre – 90 credite/ 4 semestre – 120 credite).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Lista programelor  de Conversie  Profesională propuse să se organizeze în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, conform Ordinului MECTS nr. 6194/13.XI.2012, aprobate în Consiliul de Administraţie din 13.12.2012 şi şedinţa de Senat din 20.12.2012.

 1. Matematica, 3 semestre – 90 credite;
 2. Matematica, 4 semestre – 120 credite;
 3. Biologie, 3 semestre – 90 credite;
 4. Biologie, 4 semestre – 120 credite.