Contact Biroul de Relații Internaționale și Programe Comunitare

Biroul de Relatii Internationale si Programe Comunitare

Calea Mărășești 157, 600115 – Bacău, România

Tel / fax: (+40) 234 576 901

E-mail: relint@ub.ro

Persoane de contact pentru activitățile derulate prin Programul ERASMUS:

Silvia LEONTE (silvialeonte@ub.ro) - acorduri inter-instituționale, mobilități de personal ( outgoing și incoming) și mobilități incoming studenți

Roxana- Iuliana POPESCU (popescu.roxana@ub.ro) - mobilități outgoing studenți