Proiecte naționale

Proiectul „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”

În intervalul 25.01.2021-24.03.2021, psiholog Daniela ANTON a desfășurat activitate în calitate de Expert universități,  în cadrul Proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc” –POCU 126766, derulat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării –UEFISCDI.

Pe parcursul intervalului menționat au fost realizate o serie de documente specifice precum: raportul cu privire la implicarea studenților în procesul de îmbunătățire al procesului educațional în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Alte activități specifice în cadrul proiectului au fost: sprijinirea echipei de la nivel central cu activități specifice desfășurate la nivelul universității, promovarea proiectului în cadrul instituției de învățământ superior.

 

Proiectul CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM)

Proiectul este finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind 14 mai – 14 decembrie 2018.
Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea comunicării și dezvoltarea unor instrumente de consiliere pentru crearea profilului absolventului cerut de angajator, prin corelarea competenţelor dobândite cu cerinţele de pe piaţa muncii. Proiectul urmăreşte să creeze cadrul de colaborare între universitate - mediul economic şi social, care să sprijine părţile interesate: angajatori – cadre didactice/consilieri-studenţi, în vederea dezvoltării a două componente esenţiale: adaptabilitatea şi responsabilitatea viitorilor absolvenţi, pentru a asigura o absorbţie şi adaptare rapidă a acestora pe piaţa muncii, conform nevoilor specifice locului de muncă.

                                       proiect UVA

Diseminare proiect „Dezvoltare profesională și angajabilitate - convergența universității cu piața muncii” (DeProfAn)

     Proiectul „Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii” (DeProfAn) a fost diseminat în cadrul a 3 evenimente derulate de Departamentul de Consiliere Profesională, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău:
1.      În data de 22.02.2017, în cadrul workshop-ului „Iubirea între vis și realitate” aflat la a IV-a ediție. Au fost realizate 75 pliante din fondurile proprii ale departamentului cu conținutul proiectului care au fost oferite participanților la eveniment, studenți de la Facultatea de Științe, într-un procent semnificativ. La proiect au participat aproximativ 100 studenți, un număr de 4 cadre didactice din cadrul universității, 10 voluntari ai departamentului.

         16938927 1160802230712550 3512995475471499779 n 333

.   2.. În data de 22.03.2017, în cadrul workshop-ului „Întâlniri cu…Tâlc”, aflat la  ediția a XI- a. Au fost prezenți numeroși studenți voluntari ai Departamentului, 5 dintre ei purtând tricourile cu elementele de identitate vizuală ale proiectului DeProfAn. A fost afișat roll-up-ul proiectului. La activitate au participat peste 150 studenți, masteranzi, din care un
procent semnificativ din cadrul Facultății de Științe.

          17554747 1531821166870402 1603965900 n 17434727 1409068522501348 4261467885998889642 o

3.   În data de 29.03.2017, în cadrul evenimentului„Super Prof, cariera mea didactică”, aflat la ediția a VI-a. Au fost distribuite 75 pliante cu informații despre proiectul și 25 stick-uri inscripționate cu logo-ul proiectului, care conțin datele esențiale ale proiectului (linkuri, postere, comunicate de presa). A fost afișat roll-up-ul proiectului. La întâlnire  au participat un număr de 100 studenți, studenți voluntari ai departamentului, cadre didactice din  universitate, inspectorul  școlar general adjunct profesor Ida Vlad, director Grădinița „Agricola”, Bacău profesor Eliza-Marga Lăpușneanu, președinte Grădinița „Benthal”, Bacău, Costel Tomoșoschi. Au fost prezentate oferte de angajare pentru absolvenții de învățământ preșcolar de la cele două grădinițe.

            17690415 1531824970203355 1398097809 n  17690367 10212768750758528 1344150652 n  

                            17619529 1531820890203763 1834647737 n

 

Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii (DeProfAn) - eveniment final

   Miercuri, 14.12.2016, ora 16.00, sala D224, corp D, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc evenimentul final în cadrul proiectului UEFISCDI – FDI-2016-0101, cu titlul „Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii”, acronim DeProfAn, proiect obținut prin competiție națională.
  Scopul acestui proiect a fost realizarea unei platforme on-line destinată anchetelor specifice Departamentului de Consiliere Profesională (Gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților; Gradul se satisfacție a absolvenților față de competențele formate pe parcursul anilor de studii universitare; Gradul de satisfacție a studenților față de serviciile oferite de UVAB; Gradul de satisfacție a angajatorilor față de competențele absolvenților UVAB).
   Evenimentul a fost deschis de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, manager de proiect, care a precizat  invitaților scopul și obiectivul general al proiectului, rolul acestui tip de proiecte în dezvoltarea instituțională a universităților și a zonelor de dezvoltare regională.
   La eveniment au participat reprezentanți din  partea conducerii universității, prorector, prof.univ.dr. Elena Nechita. reprezentanți ai tuturor categoriilor de beneficiari ai proiectului ( studenți, absolvenți, angajatori), la care s-au adăugat membrii echipei de implementare a proiectului.
   Evenimentul a continuat cu prezentarea realizată de celor doi experți IT din cadrul proiectului, lect.univ.dr. Cosmin Tomozei și lect.univ.dr. Iulian Furdu, Aplicații Share Point- Modele de success pentru dezvoltarea profesională și regională pe parcursul căreia a fost subliniată utilitatea instrumentului informatic conceput (în primul rând, ca un punct de legătură între mediul economic, reprezentat de către angajatori și cel educațional, reprezentat de universitate cu posibilitatea oferirii de fluxuri informaționale în ambele sensuri, într-un context cu tendințe din ce în ce mai digitalizate). În timp real au fost accesate rapoarte și procente statistice ale răspunsurilor înregistrate pentru fiecare tip de chestionar, evidențiindu-se un nivel adecvat al ratei de răspuns din partea angajatorilor, angajatorii având posibilitatea totodată de a furniza propuneri în privința creării unor programe de studii în acord cu cerințele acestora, respectiv a dinamicii pieței muncii.
   În partea de final managerul de proiect a menționat importanța instrumentului informatic realizat, ca un pas important în trecerea spre abordarea online a modalității de desfășurare a anchetelor specfice Departamentului de Consiliere Profesională, sugerând inclusiv noi posibile direcții de continuare a proiectului, consolidarea parteneriatului strategic dintre mediul universitar și cel economic, în vederea formării unei resurse umane cât mai adaptată nevoilor actuale ale pieței de muncă.
   Evenimentul a fost reflectat în rețeaua http://www.edumanager.ro/la-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau-a-fost-finalizat-proiectul-dezvoltare-profesionala-si-angajabilitate-convergenta-universitatii-cu-piata-muncii-deprofan/

unnamed 4 Poster inchidere proiect unnamed 11 

 unnamed 7 unnamed 12

„România identitară. Recuperarea memoriei istorice și a sentimentului identitar”

  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prin Departamentul de Consiliere Profesională este partener în perioada 01.09-25.11.2016 în proiectul național „România identitară. Recuperarea memoriei istorice și a sentimentului identitar” coordonat de Societatea Română de Psihanaliză în cadrul programului cultural „Europa pentru cetățeni”, alături de un număr de 20 instituții partenere (Institutul pentru studiul și tratamentul traumei, Radio România Cultural, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Fundația Ioan Bărbuș, Asociația Interdisciplinară de Psihanaliză Aplicată, Argo Art) dintre care 9 universități (Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Academia de Studii Economice din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Stat din Moldova).
   În cadrul acestui proiect va avea loc în data de 15.10.2016, începând cu ora 10:00, la Sala Mare a Bibliotecii universității, evenimentul intitulat „ Bunico, ce este șoimul patriei?” pe parcursul căruia organizatorii își propun să dea viață împreună unui moment recuperator al sentimentului identitar printr-un dialog al ideilor, artelor, emoțiilor și amintirilor.

       14543655 10210962526484050 4410287371692071156 o

 

 „România identitară – Bunico, ce este șoimul patriei?”

  În data de 15.10.2016, în Sala Mare a Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc atelierul „Bunico, ce este șoimul patriei?”,eveniment desfășurat în cadrul proiectului național ”România identitară. Recuperarea memoriei istorice și a sentimentului identitar”, proiect coordonat de către Societatea Română de Psihanaliză (SRP).
 Organizatorul evenimentului a fost Departamentului de Consiliere Profesională, prin directorul acestuia, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu alături de Claudiu Ganciu, psihanalist în formare, reprezentant al SRP și psiholog Anca Ganciu, reprezentantă a Asociației Enrique Pichon Riviere.
  Pe parcursul celor două ore participanții (peste 60 de persoane) au încercat să reconstituie și să analizeze fenomenul”Șoimii patriei” din diferite perspective: istorică, conceptuală, formativă. În acest sens, au participat, cu mijloace specifice educatoare Maria Popa, artist plastic, doctor în artă - Aurel Stanciu, reprezentantă a organizației „Cercetașii României” - Mioara Hușanu, psiholog Gabriel Mareș, grupul Cantores Animae din Tg.Ocna. Lor li s-au adăugat intervențiile studenților, profesorilor și altor invitați.
  În abordarea holistă a fenomenului, s-au evidențiat elemente specifice dezbaterii dar și accente proprii artei vizuale, muzicii, dialogului intergenerațional (copii de grădiniță, tineri liceeni, studenți și masteranzi, studenți voluntari ai D.C.P., profesori, consilieri școlari), îmbinate armonios în cadrul unui dialog incitant și emoționant. Astfel evenimentul a reunit deopotrivă generații,  reconstituind cu succes perioada și prin prisma rememorărilor personale, intense și încărcate de roua amintirilor.
 Retrăirea acestor momente a constituit totodată contextul pentru tânăra generație de conectare la momentele de dificultate și sacrificiile perioadei evocate, contribuind la consolidarea sentimentului  de identitate națională și cultivarea respectului intergenerațional.
  Concluzia evenimentului a fost că, indiferent de dificultățile și rezistențele întâmpinate, latura creatoare a ființei umane a ajutat generațiile să identifice și să valorifice pârghiile emoțional-cognitive necesare adaptării la contextul acestei perioade, transformând rezistențele în ancorepentru creație în toate planurile.
   Evenimentul a fost reflectat în rețeaua http://edumanager.ro/articol.php?id=18703
 

„Dezvoltare profesională și angajabilitate-  convergența universității cu piața muncii” ( DeProfAn) Proiect tip CNFIS-FDI-2016-0101

   Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău continuă seria preocupărilor sale constante legate de cunoaşterea modului, ritmului și nivelului în care absolvenţii săi se racordează la piaţa muncii. În același timp, nevoile studenților și modul de satisfacere a acestora de către mediul academic precum și solicitările angajatorilor, corelate cu nivelul de pregătire al absolvenților, sunt cele trei pârghii (studenți, absolvenți, angajatori) care, împreună, asigură atingerea finalităților tuturor categoriilor de beneficiari incluse în proiect. Departamentul de Consiliere Profesională s-a integrat permanent acestui efort și prin intermediul unui proiect de tip FDI (Fonduri de Dezvoltare Instituțională) urmărește să coreleze realizarea studiilor sale specifice cu un instrument informatic realizat special în acest scop.
                                           

Domeniul vizat: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusive cele privitoare la consilierea și orinetarea în carieră)

Obiectiv general: valorificarea unui instrument informatic la nivelul universității, în scopul îmbunătățirii activității de consiliere și orientare în carieră, care vizează monitorizarea gradului de satisfacție a absolvenților și angajatorilor față de calitatea serviciilor oferite de universitate, a inserției absolvenților pe piața muncii și a inițiativelor antreprenoriale.

Obiectiv specific 1-OS1. - elaborarea și pretestarea chestionarelor necesare pentru colectarea datelor în raport cu obiectivul general al proiectului;

Obiectiv specific 2-OS2. - proiectarea, implementarea, testarea și valorificarea unui instrument informatic prin procesul de adaptare a fondului software existent, pentru activitățile de consiliere și orientare în carieră la nivel institutional. Acesta vizează monitorizarea gradului de satisfacție a absolvenților și angajatorilor față de calitatea serviciilor oferite de universitate, a inserției absolvenților pe piața muncii și a inițiativelor lor antreprenoriale;

Obiectiv specific 3-OS3. - valorificarea instrumentului informatic în activitățile de consiliere și orientare în carieră la nivel instituțional.

Beneficiari direcți: total 832 (din care 500 studenți, 300 absolvenți, 32 angajatori).
   Echipa proiectului


1.     director de proiect , prof.univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu

2.     psiholog D.C.P. Doina Pascal

3.     psiholog D.C.P. Daniela Anton

4.     expert IT lector univ. dr. Cosmin Tomozei 

5.     expert IT lector univ. dr. Iulian Furdu

6.     expert IT asist.univ. dr. Simona Vârlan

7.     responsabil rețea internet Marcel Olătuc

8.     informatician Liviu Costin Sociu

    Contact

email: dcp@ub.ro
telefon: 0234/542.411 int. 276

3.10.2016 – Lansarea instrumentului informatic realizat în cadrul proiectului

DDS 2572 DDS 2576

DDS 2579 DDS 2580

  Luni, 03.10.2016, ora 14:00, sala D215, corp D, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc lansarea instrumentului informatic realizat în cadrul proiectului „ Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii (DeProfAn), proiect CNFIS-FDI-2016-0101 obținut prin competiție națională.   Evenimentul a debutat cu o prezentare generală a scopului și obiectivelor proiectului de către managerul de proiect, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, fiind nominalizată totodată și întreaga echipă de implementare a proiectului.
Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea unui instrument informatic la nivelul universității, în scopul îmbunătățirii activității de consiliere  și orientare în carieră, care vizează monitorizarea gradului de satisfacție a absolvenților și angajatorilor față de calitatea serviciilor oferite de universitate, a inserției absolvenților pe piața muncii și a inițiativelor  antreprenoriale.
  La eveniment au participat peste 40 de reprezentanți ai beneficiarilor proiectului, studenți, absolvenți, angajatori precum și cadre didactice interesate de problematica proiectului.
  Cei doi experți IT din cadrul proiectului, lect.univ.dr. Cosmin Tomozei și lect.univ.dr. Iulian Furdu au realizat în timp real  accesarea instrumentului informatic realizat, oferind posibilitatea vizualizării fiecărui tip de chestionar corespunzător categoriei de beneficiar al proiectului.
   După prezentare, reprezentanții angajatorilor și studenții s-au implicat într-un real dialog pe marginea utilității instrumentului informatic prezentat, modului în care ei vor putea avea acces la acesta, rezultatele acestuia și utilitatea lor.
Proiectul constituie o reală oportunitate de valorificare a unor rapoarte statistice, utile atât la nivelul universității cât și al comunității. S-a reiterat necesitatea menținerii unei legături cât mai strânse între universitate și angajatori pentru o corelare reală și eficientă dintre cerințele de pe piața muncii cu competențele studenților formate pe parcursul anilor de studiu.
   În partea de final a fost lansată invitația de accesare a platformei http://portal-dcp.ub.ro pe măsură ce studenții, absolvenții, angajatorii vor primi invitațiile de participare la studii, precum și parola și username pentru fiecare în parte.   
   Evenimentul a fost reflectat în rețeaua http://edumanager.ro/articol.php?id=18634

 

solic

„Universităţi mai aproape de viitor”, sloganul proiectului pilot „Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii”, lansat de Ministerul Educaţiei Nationale reflectă preocuparea ministerului pentru îmbunătățirea adaptării sistemului de învățământ superior la nevoile pieței muncii aflate în permanentă schimbare.
Proiectul urmăreşte interconectarea sistemului de învăţământ cu piaţa muncii, prin introducerea unui sistem de monitorizare a inserției absolvenților. Această monitorizare se va realiza prin crearea unei reţele de colectare de date calitative şi cantitative şi prin elaborarea de instrumente, proceduri şi metodologii ce vor îmbunătăţi şi actualiza permanent cunoştinţele şi competenţele furnizate de către sistemul universitar, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
Parteneriatul care stă la baza acestui proiect, este format din entităţi publice şi private, cu experienţă relevantă în domeniul educaţiei şi al pieţei muncii, respectiv: Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, Institutul Naţional de Cercetare Stiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale şi ÖSB Consulting GmbH din Austria.
Cadrul practic al proiectului constă într-o aplicație web-based de tip portal de job-uri (http://joburi-absolventi.edu.ro) care va oferi posibilitatea interacţiunii studenților, absolvenților, companiilor şi cadrelor didactice punând la dispoziție oportunităţi de integrare în piaţa muncii, dar și o bază de date unitară la nivelul celor 50 de universităţi participante în proiect.

 


 

 

semnatura compusa UEFISCDI

sigla APM roInformatii utile

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este preocupată permanent de cunoaşterea modului în care absolvenţii săi se racordează la piaţa muncii. În întâmpinarea acestei nevoi şi în completarea propriilor sale acţiuni specifice în acest sens, ea a devenit, începând cu iunie 2010, prin intermediul Departamentului de Consiliere Profesională,partener în implementarea proiectului „Absolvenţii şi piaţa  muncii.  Studiu  naţional  de  monitorizare  a  inserţiei  pe  piaţa  muncii  a  absolvenţilor  în învăţământul  superior”.Acesta este un proiect strategic, implementat  de  UEFISCDI  –  CNFIS în colaborare cu Institutul INCHER – Kassel, Germania şi este co-finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului  Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”, secţiunea „Învaţă o meserie!”, cod POSDRU/60/2.1/S/41750.În prima etapă de implementare, la nivel instituţional, a proiectului (2010-2011) au fost contactaţi 2301 de absolvenţi ai universităţii (898 din promoţia 2005 şi 1403 din promoţia 2009) răspunzând solicitărilor noastre de a participa la studiu un număr de 672 absolvenţi (223 din promoţia 2005 şi 449 din promoţia 2009). Din partea universităţii, doresc să mulţumesc absolvenţilor promoţiilor 2005 şi 2009 care s-au implicat activ în acest studiul naţional de monitorizare al absolvenţilor pe piaţa muncii.În cea de a doua etapă de implementare a proiectului (2011-2012) vor participa 54 de universităţi publice şi private din România.Rectoratul şi întreaga conducere a universităţii salută ideea acestui proiect naţional şi doreşte succes deplin, având în vedere deosebita sa importanţă deopotrivă pentru toţi cei implicaţi în procesul formării academice cât şi pentru beneficiarii săi.

Rolul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău în proiectul APM

Proiectul se adresează absolvenţilor de învăţământ superior la un an de la absolvire (promoţia 2010) şi după minimum cinci ani de la absolvire (promoţia 2006). Astfel, proiectul urmăreşte să observe şi să analizeze traseul  socio-profesional imediat după absolvire şi după o perioadă considerată a fi suficientă pentru atingerea unui anumit nivel profesional şi conturarea unei percepţii individuale privind nevoile/necesităţile profesionale şi de angajare.

Scopul proiectului este acela de a elaborara şi aplica instrumente de monitorizare a traseului socio-profesional al absolvenţilor din învăţământul superior şi de a le implementa la nivel naţional şi instituţional.

Obiectivele universităţii prin implicarea în proiectul APM 

  1. Pilotarea şi implementarea la nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a studiului de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor în acord cu strategia proiectului finanţat din Fondul Social European implementat de UEFISCDI-CNFIS şi în parteneriat cu aceste instituţii;
  2. Valorificarea rezultatelor obţinute în urma implementării proiectului (în vederea strângerii raporturilor cu comunitatea absolvenţilor, cu comunitatea oamenilor de afaceri, cu mediul socio-economic şi cultural şi pentru optimizarea ofertei educaţionale şi a curriculei universitare precum şi a diferitelor categorii de servicii oferite studenţilor) pentru creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii;
  3. Acumularea şi consolidarea unei expertize profesionale adecvate în vederea continuării unor astfel de studii în mod instituţional autonom după încheierea proiectului.

Echipa instituţională a proiectului

  • Conf. Univ. Dr. Venera-Mihaela Cojocariu – coordonator instituţional, venera@ub.ro
  • Consilier îndrumare şi orientare în carieră Iulia Dămian – expert instituţional, iulia.damian@yahoo.com

Contact

Consilier îndrumare şi orientare în carieră Iulia Dămian – expert instituţional

E-mail: absolventapm@ub.ro

Telefon: 0743/12.00.48