Proiecte instituționale

PROIECTE INSTITUȚIONALE (în care D.C.P. este implicat):

 1. Proiectul ROSE „ING UP”

http://www.ub.ro/inginerie/studenti/proiect-rose-ingup

Beneficiar: Facultatea de Inginerie;

Director proiect: prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL;

Titlul subproiectului: Ingineria o carieră de viitor – ”ING UP”;

Membri D.C.P. : prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU; funcția expert 2.

 2. Proiectul CECIM (Comunicare eficientă și consiliere educațională în vederea integrării pe piața muncii)

http://cecim.ub.ro/

Director de proiect: Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIŢĂ-BUZOIANU;

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

Perioada: 17 mai-14 decembrie 2018;

Membri D.C.P.: prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, coordonator activități consiliere;

Doina PASCAL, expert consiliere;

Gabriel MAREȘ, expert consiliere;

Daniela ANTON, expert consiliere.

3. Proiectul SICOC (Strategii inovative de consiliere și orientare în carieră)

https://www.facebook.com/sicocuvab/

Director de proiect: conf. univ. dr. Cristina CÎRTIŢĂ-BUZOIANU;

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

Perioada: 16 mai-16 decembrie 2019;

Membri D.C.P.: prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, coordonator experți consiliere;

Doina PASCAL, expert consiliere și orientare în carieră;

Gabriel MAREȘ, expert consiliere și orientare în carieră;

Daniela ANTON, expert consiliere și orientare în carieră.

4. Proiectul POCU, Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară

http://www.ub.ro/inginerie/studenti/proiect-parteneriat-pentru-stagii-de-practica-pro-practica

Director de proiect: conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara RUSU;

Beneficiar: Facultatea de Inginerie;

Perioada: 03.06.2019-05.08.2020;

Membri D.C.P.: prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, expert coordonare activități consiliere și orientare profesională;

Doina PASCAL, expert activități consiliere și orientare profesională 1;

Daniela ANTON, expert activități consiliere și orientare profesională 2.

5. Proiectul ROSE, „Voi fi economist” (FIEC)

http://www.ub.ro/fsec/studenti/proiect-rose-voi-fi-economist

Beneficiar: Facultatea de Științe Economice;

Director de proiect: conf. univ. dr. Laura ŢIMIRAŞ;

Perioada:17 septembrie 2019 – 16 septembrie 2022;

Membri D.C.P.: prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, responsabil consiliere profesională și orientare în carieră, Doina PASCAL, responsabil consiliere profesională și orientare în carieră.

6. Proiectul ROSE, „Matematică, Informatică şi Biologie – educaţie şi profesii pentru viitor. Rămâi Integrat şi Total Motivat” (Mate-Info-Bio-RITM)

http://www.ub.ro/stiinte/studenti/proiect-rose-mate-info-bio-ritm

Beneficiar: Facultatea de Științe;

Director de proiect: prof.univ.dr. Elena NECHITA;

Perioada: 12 septembrie 2019 – 11 septembrie 2022;

Membri D.C.P.: Daniela ANTON, expert consiliere psihopedagogică și dezvoltarea  competențelor socio-emoționale.

7. Proiectul „Modernizarea structurilor și procedurilor de evaluare a calității activității didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău” (DIDAC)

http://didac.ub.ro/

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

Director de proiect: Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU;

Perioada: 06.05.2020-18.12.2020;

Membri D.C.P.: prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, expert formare carieră didactică;

Gabriel MAREȘ, expert formare carieră didactică;

Daniela ANTON, expert formare carieră didactică.

8. PROIECTUL „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților - proform”

Beneficiar: Facultatea de Științe Economice;

Director de proiect: Conf. univ. dr. MIRONESCU Roxana;

Perioada: octombrie 2020 – mai 2021;

Membri D.C.P.: PASCAL Doina, responsabil măsuri asistență educațională și consiliere.