Prezentarea Universității

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este o importantă componentă a sistemului de învăţământ din România, recunoscută pe plan naţional şi internaţional pentru calitatea procesului instructiv-educativ şi pentru activitatea de cercetare.

Universitatea se află în partea centrală a Moldovei, în oraşul-reşedinţă al judeţului Bacău, oraş cu o populaţie de 200 000 locuitori. Municipiul Bacău face parte din generaţia oraşelor vechi ale României, prima atestare documentară datând din anul 1408, din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Oraşul este situat pe arterele de circulaţie europene şi naţionale care fac legătura cu Bucureştiul, cu nordul ţării, precum şi pe arterele care fac legătura între Moldova şi Transilvania.

Universitatea s-a născut şi s-a dezvoltat în strânsă legătură cu tradiţiile culturale şi istorice ale regiunii.

În 1961 s-a înfiinţat Institutul Pedagogic, cu secţiile: Ştiinţe Umaniste, Matematică, Ştiinţe Naturale. Acestora li s-au adăugat în 1964 Facultatea de Istorie-Geografie şi Facultatea de Educaţie Fizică, iar în 1976 Facultatea de Inginerie, an când Institutul Pedagogic devine Institutul de Învăţământ Superior din Bacău. Tot în acest an, în cadrul Institutului de Învăţământ Superior din Bacău, se înfiinţează prima specializare cu profil tehnic, Tehnologia construcţiilor de maşini (TCM). În anul 1984, Institutul de Învăţământ Superior este transformat în Institutul de Subingineri din Bacău, subordonat Institutului Politehnic din Iaşi, iar un an mai târziu, se transferă de la Institutul Politehnic din Iaşi specializarea Tehnologie chimică anorganică (TCA). În anul 1986, se transfer, tot de la Institutul Politehnic din Iaşi, specializarea Reţele electrice (RE).

În anul 1990, Institutul de Subingineri din Bacău devine Universitatea din Bacău, în conformitate cu Ordinul nr. 7751/1990 al ministrului Învăţământului, care cuprindea două facultăţi: Facultatea de Inginerie şi, respectiv, Facultatea de Litere şi Ştiinţe. În perioada 1990-2004, Facultatea de Inginerie şi-a dezvoltat aria domeniilor şi specializărilor la forma lungă (5 ani, ingineri diplomaţi) şi scurtă (3 ani, ingineri) de învăţământ universitar, ajungând până la 11 specializări la forma lungă şi 4 specializări la forma scurtă.

În anul 1996, secţia de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe se transformă în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Numele facultăţii se schimbă, prin Hotărârea de Guvern Nr. 916/11.08. 2005, în Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii. În iulie 2002, Facultatea de Litere şi Ştiinţe se divizează în facultăţi distincte: Facultatea de Ştiinţe şi, respectiv, Facultatea de Litere.

Începând cu septembrie 2004, Facultatea de Ştiinţe se separă în Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice. Din anul universitar 2005-2006 toate specializările de lungă şi scurtă durată stabilite prin HG. Nr. 896 din anul 2004 privind „Nomenclatorul specializărilor din învăţământul superior” s-au reorganizat în studii de licenţă, conform H.G. Nr. 88 din 2005.

Din 13 octombrie 2009, conform Monitorului Oficial nr. 684/12.10.2009, Universitatea din Bacău îşi schimbă denumirea în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Din punctul de vedere al indicatorilor naţionali de calitate, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a certificat în anul 2010, în conformitate cu standardele IWA 2:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 şi SA 8000:2008 Sistemul Integrat de Management (SIM): Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională şi Responsabilitate Socială, pentru „Activităţi de educaţie/formare profesională pe cicluri de licenţă, masterat şi doctorat, învăţământ de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă, programe de formare continuă şi specializare postuniversitară şi în domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică, consultanţă, asistenţă tehnică şi transfer tehnologic”.

Începând cu anul 2012, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a certificat, în conformitate cu standardul SR EN ISO 22000:2005, Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor la cantina Universităţii, pentru „Realizarea şi comercializarea unor preparate culinare”.