Regulamente de organizare și functionare

Carta si regulamente fundamentale

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-01-01 E8R0Carta Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău  18.12.2023-
R-01-02 E8R0Regulament de organizare și funcționare a Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău18.07.2019-
R-01-03 E5R0Regulament de ordine interioară al Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău10.05.2023-
UBc 4465Organigrama Universității la data de 30.03.2023, aprobată de Senatul universitar în data de 30.03.202330.03.2023-
UBc 895/25.01.2022Contractul colectiv de muncă la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, afișat 19.04.202231.01.2022, data nregistrării la lDMSSF Bacău25.01.2022

Senatul

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-02-01 E8R0Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău  08.02.2024-
R-02-02 E7R0Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău18.12.2023-
R-02-03 E9R5Regulamentul privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, pentru mandatul 2023/2024-2028/202931.08.202321.02.2024
R-02-04 E5R0Metodologia de avizare a candidaților care vor participa la concursul public de desemnare a decanilor, mandatul 2024-202920.03.2024-
R-02-05 E5R0Metodologia, calendarul și tematica pentru concursul de ocupare a funcției de decan la nivelul celor cinci facultăți pentru mandatul 2024-202920.03.2024-
R-02-06-E2R0Codul de asigurare a calității al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău03.12.2020-
R-02-07 E1R0Regulament privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti25.07.2017-
R-02-08 E3R0Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de control a activităţii rectorului şi Direcţiei generale administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate) (CCARDGA-RDFC) a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău03.09.2018-
R-02-09 E3R0Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti: CPSPEPDAS a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău03.09.2018-
R-02-10 E3R0Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci (CCS) a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău03.09.2018-
R-02-11 E3R0Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei pentru relaţii naţionale şi internaţionale - CRNI a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău03.09.2018-
R-02-12 E3R0Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru relaţii cu mass-media, promovarea imaginii Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău şi etică universitară03.09.2018-
R-02-13 E1R0Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea incidentelor antisemite în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău  29.06.2022-
20322/18.10.2023Regulament pentru alegerea studenților reprezentanți, din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău  20.10.2023-
2613/20.02.2024Taxe aplicabile pentru anul universitar 2024-2025 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 26.02.202426.02.2024
9835/26.06.2023Taxe aplicabile pentru anul universitar 2023-2024 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 11.07.202311.07.2023
6729/09.05.2023Taxe aplicabile pentru anul univ. 2023-2024 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 10.05.202310.05.2023-
12065/12.07.2022Taxe aplicabile pentru anul univ. 2022-2023 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 12.07.202212.07.2022-
7824/15.06.2021Taxe aplicabile pentru anul univ. 2021-2022 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 24.06.202124.06.2021-
7428/14.05.2020Taxele aplicabile pentru anul univ. 2020-2021 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 07.05.202014.05.2020-
7428/1/20.07.2020Anexa la lista taxelor aplicabile pentru anul univ. 2020-2021 (aprobată în ședința Senatului universitar din data de 16.07.2020)16.07.2020-
2335/13.02.2019Taxele aplicabile pentru anul univ. 2019-2020 hotărâte în şedinţa de Senat din data de 14.02.2019, 14.02.2019-
12598/23.07.2018Taxe aplicabile pentru anul universitar 2018-2019, actualizate în ședința de Birou Senat din data de 20.07.201813.09.2018-
2374/14.02.2018Taxele aplicabile pentru anul universitar 2018-2019, hotărâte în ședința de Senat din data de 22.02.201827.03.2018-
16078/25.09.2017Taxele aplicabile pentru anul universitar 2017-2018, hotărâte în ședința de Senat din data de 29.09.201701.10.2017-
19060/30.09.2016Taxele aplicabile pentru anul universitar 2016-2017, hotărâte în ședința de Senat din data de 29.09.201601.10.2016-

Comisia de control a activitații rectorului și Direcției generale administrative

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-03-01 E2R0Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de control al activitații rectorului și Direcției generale administrative (CCARDGA) a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău  Recodificat/03.09.2018 R-02-08

Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-04-01 E2R0Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din BacăuRecodificat/03.09.2018 R-02-08-

Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-05-01 E2R0Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din BacăuRecodificat/03.09.2018 R-02-09-
R-05-02 E4R1Regulament de organizare și funcționare a programelor de studii postuniversitare 31.10.201914.09.2020
R-05-03 E3R1Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii03.12.2020-
R-05-04 E2R0Regulament de funcționare a Laboratorului de analiză, cercetare și formulare de strategii novatoare de predare/ învățare29.03.2013-
R-05-05 E2R0Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău  29.03.2013-
R-05-06 E2R0Metodologie pentru calcularea numărului de unități de credit aferente unei discipline29.03.2013-
R-05-07 E5R0Regulament de conferire a unor titluri academice sau onorifice în cadrul Universitătii "Vasile Alecsandri" din Bacău24.11.2016-
R-05-08 E2R0Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificarii competențelor pentru profesia didactică29.03.2013-
R-05-09 E3R0Regulament de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar22.12.2022-
R-05-10 E10R0Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau - ciclul de studii universitare de licențăBS 27.06.2023 S 11.07.2023-
R-05-11 E7R0Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de masteratBS 27.06.2023 S 11.07.2023-
R-05-12 E21R0Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la alte programe de studii pentru anul universitar 2024-202526.02.2024-
R-05-13 E14R0Regulament de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii universitare și postuniversitare și a altor programe 2023-202420.03.2024-
R-05-14 E7R0Regulament de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS);31.08.2023-
R-05-15 E3R0Regulament de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate;17.06.2016-
R-05-16 E9R0Regulament de acordare a burselor pentru studenții de la învăţământul cu frecvenţă, ciclurile de studii universitare de scurtă durată, licență, master, doctorat22.01.2024-
R-05-17 E2R0Regulamentul de admitere și frecventare a programelor de studii pentru studenții internaționali  05.02.2013-
R-05-18 E3R0Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de licență pentru admiterea 201227.06.2013-
R-05-19 E3R0Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de master pentru admiterea 201227.06.2013-
R-05-20 E2R0Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de doctorat pentru admiterea 201202.09.2013-
R-05-21 E3R0Regulament privind creditele acordate pentru activități de voluntariat  27.11.2014-
R-05-22 E1R0Regulament pentru conferirea unor diplome şi premii studenţilor, cadrelor didactice şi colaboratorilor Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău25.01.2018-
R-05-23 E1R0Ghid privind norme metodologice pentru finalizarea anului universitar 2019-2020 și finalizarea studiilor  06.04.2020Anulat 07.05.2020
R-05-24 E3R0Ghid privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II, a anului universitar 2020 – 2021 și finalizarea studiilor în anul universitar 2020 – 202125.03.2021-
R-05-25 E1R0Ghid metodologic privind organizarea și desfășurarea activităților la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău  05.05.2020-
R-05-26 E5R0Ghid metodologic privind organizarea și desfășurarea examenului de susținere a gradului didactic I, în învățământul preuniversitar, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău  06.10.2023-
R-05-27 E4R0Ghid privind norme metodologice pentru organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de admitere 2021  25.03.2021-
R-05-28 E2R0Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul universitar 2023-2024  31.01.2023-

Comisia pentru cercetare științifică și relații internaționale

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-06-01 E2R0Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru cercetare științifică și relații internaționale-CCSRI a Senatului Universității "Vasile Alecsandri" din BacăuRecodificat/3.09.2018 R-02-10/R-02-11-
R-06-02 E7R1Regulament de autoevaluare a performanțelor în cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău17.11.202211.04.2023

Comisia pentru relații cu mass-media și de promovare a imaginii Universității

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-07-01 E2R0Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru relații cu mass-media și de promovare a imaginii UniversitățiiRecodificat/03.09.2018 R-02-12-

Consiliul de administrație

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-08-01 E3R0Regulament de organizare și functionare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău  13.07.2016-
R-08-02 E7R1Regulamentul de finanțare al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău17.11.2022BS 27.06.2023 S 11.07.2023
R-08-03 E15R0Metodologia de finanțare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 202308.02.2024-
R-08-04 E2R0Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Academic al Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău07.02.2023-

Comisia de etică și deontologie profesională universitară

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-09-01 E5R0Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică și deontologie profesională universitară;  13.12.2017-
R-09-02 E3R0Regulament de utilizare a programului "Plagiarism detector";   29.03.2013-

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-10-03-01 E5R1Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic13.01.202311.04.2023
R-10-03-02 E6R0Regulamentul privind desfăşurarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic13.01.2023-
R-10-03-03 E3R0Metodologie privind organizarea admiterii la programul de formare psihopedagogică din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, anul universitar 2023-202430.03.2023-

Biroul de relații internaționale și programe comunitare

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.01-01 E5R0Regulament de organizare si funcționare a Biroului de relații internaționale și programe comunitare13.01.2023-
R-11.01-02 E5R0Regulament de funcționare a Biroului Erasmus+13.01.2023-

Serviciul Biblioteca

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.02-01 E4R0Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău28.11.2019-
R-11.02-02 E3R0Regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău29.03.2013-  

Control intern managerial

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.03-01 E5R1  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial de la nivelul Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău25.10.201824.06.2021  
R-11.03-02 E1R0Regulamentul de organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău  24.11.2016 ABROGAT/25.10.2018-

Departamentul de consiliere profesională

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.04-01 E6R0Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului de Consiliere profesională;   29.04.2021-  

Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer tehnologic (ICDICTT)

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.05-02 E5R0Regulament privind organizarea, desfășurarea și finanțarea cercetării științifice31.01.2019-
R-11.05-03 E2R0Regulament privind finanțarea contractelor de cercetare și a contractelor instituționale, altele decât cele de cercetare  29.03.2013-
R-11.05-04 E2R0Regulament privind organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer tehnologic (ICDICTT) al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău  08.03.2016-

Editura „Alma Mater”

R-11.06-01 E5R0Regulament privind organizarea și funcționarea Editurii "Alma Mater" a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău28.09.2021
R-11.06-02 E5R0Regulament cadru de organizare și funcționare a revistelor/ publicațiilor periodice editate sub egida Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău28.09.2021

Departamentul de management

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.07-01 E5R0Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de management  28.11.2019-
R-11.07-02 E4R0Regulament de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă20.09.2019-
R-11.07-03 E4R0Regulament de organizare și funcționare a Echipei de siguranță a alimentului  28.02.2014-

Biroul de audit public intern

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.08-01 E3R0Regulament de organizare și funcționare a Biroului de audit public intern29.03.2013-
R-11.08-02 E3R0Carta auditului public intern29.03.2013-  

Departamentul pentru resurse educaționale multimedia

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11-09 E1R0Regulament de organizare și funcționare al Departamentului pentru resurse educaționale multimedia28.01.2021-

Oficiul juridic

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.10-01 E1R0Regulamentul privind organizarea și funcționarea Oficiului juric 24.06.2021-  

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.11-01 E7R0Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău 30.03.2023-

Departamentul pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-11.12-01 E4R1Regulamentul de organizare şi funcționare a Departamentului pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă (DIDFR)03.12.202018.12.2023
R-11.12-02 E2R0Statutul Departamentului pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă31.01.2013-

Secretariat general universitate

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-12.03-01 E3R0Regulament de organizare şi funcţionare al Secretariatului General al Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău29.03.2013-  
R-12.03-02 E4R1Regulament privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău11.02.202125.05.2022
R-12.03-03 E1R0Metodologie privind recunoașterea automată, în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate, din străinătate08.01.2024-
UBc 1668/02.02.2015Nomenclatorul arhivistic (Lista documentelor produse/ gestionate de Universitate), afișat 16.08.201602.02.2015-
UBc 14839/06.09.2016Lista documentelor de interes public20.01.2017-
PO59Procedură operațională: Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate25.10.2019-
PO60Proceduă operațională: Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate25.10.2019-
PO61Procedură operațională: Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate  25.10.2019-

Școala de Studii Doctorale

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-13-01 E7R1Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău30.09.202116.11.2023
R-13-02 E2R2Regulament privind aplicarea măsurilor de sprijinire a obținerii abilitării de către cadrele didactice ale Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău şi pentru candidaţii din afara acesteia29.03.201711.05.2018
R-13-03 E3R1Metodologie pentru alegerea și desemnarea membrilor Consiliului Școlii de Studii Doctorale (CȘSD) și Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău30.09.202127.09.2022
R-13-04 E3R0Regulament de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău24.03.2022-
R-13-05 E3R0Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii de Studii Doctorale din cadrul IOSUD-UBc12..6.2023-
R-13-06 E1R0Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău, vezi UBc online31.01.2019-
R-13-07 E1R0Metodologia privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău ,vezi UBc online  31.01.2019-
R-13-08 E1R0Metodologie pentru oferirea calităţii de conducător de doctorat pentru persoanele care au obţinut atestatul de abilitare în România, prin ordin al Ministrului Educaţiei la propunerea CNATDCU,vezi UBc online31.01.2019-
PO 73Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din UBc25.11.2021-

Colegiul pentru învățământ terțiar

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-14-01 E2R0Regulament - cadru de organizare și funcționare a Colegiului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău11.07.2023-
R-14-02 E4R0Metodologia de admitere la Colegiul din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul școlar 2023-202412.06.2023-

Direcţia Generală Administrativă

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-12-01 E7R0Regulament de organizare și funcționare al Direcției generale administrative11.04.2022-
R-12-02 E1R2Ghid privind măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea infectării cu COVID-19 în campusurile Universității, începând cu 15.05.202014.05.202016.07.2020  
R-12-03 E1R4Ghid privind măsurile organizatorice și de funcționare a Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, pe perioada pandemiei SARS-COV 2, valabile începând cu data de 05.10.2020  14.09.202011.02.2021
R-12-04 E1R0Regulamentul privind publicitatea pe panourile cu tehnologie LED ale Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău30.09.2021-
R-12-05 E1R0Regulament privind organizarea, atribuțiile și funcționarea celulei de urgență13.12.2022-
R-12-06 E1R0Regulament de organizare și funcționare al Direcției Tehnice22.09.2023-
R-12-07 E1R0Regulament de organizare și funcționare al Direcției Administrative22.09.2023-
R-12-08 E1R0Regulament de organizare și funcționare al Direcției Economice22.09.2023-

Direcția Economică

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-12.01-01 E4R0Regulament de organizare și funcționare al Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău28.09.2021-
R-12.01-02 E12R0Regulament de normare și salarizare08.01.2024-  
R-12.01-03 E9R1  Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău08.02.202416.04.2024
R-12.01-04 E8R0Regulament privind ocuparea posturilor vacante și promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și administrativ; 08.02.2024-
R-12.01-05 E6R0Regulamentul cadru privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău; 26.02.2024-
R-12.01-06 E3R0Regulamentul privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ cu funcții de conducere din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;   ABROGAT/ 05.09.2016-
R-12.01-07 E2R0Regulament de ocupare a posturilor vacante prin transfer intern14.09.2018-
R-12.01-08 E2R0Regulamentul privind stabilirea salariului de bază, conform OUG nr. 20/08.06.2016 și a sporurilor acordate din venituri proprii15.10.2020-
R-12.02.01-01 E3R0Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului financiar-contabil29.03.2013-

Direcția Administrativă

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-12.02.02-01 E5R1Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 27.01.202207.04.2021
R-12.02.02-02 E5R2 Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău   07.10.201528.09.2021
R-12.02.02-03 E1R0Regulament privind fumatul în interiorul campusurilor universitare ale Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău22.04.2016-
R-12.02.02-04 E1R2Ghid privind regulile și măsurile stabilite pentru căminele și cantina Universității începând cu 15.05.2020 14.05.202001.09.2020
R-12.02.02-05 E1R0 Regulament de cazare în căminele studențești ale Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru studenții străini non-UE, cont propriu valutar  22.09.2023-
R-12.04-03 E4R0Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului de pază, ISCIR, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău27.03.2019-
R-12.04-04 E1R0Regulament de acces a autovehiculelor în campusurile Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău28.11.2019-

Direcţia Tehnică

Număr / codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
R-12.04-01 E3R0Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Tehnic29.03.2013-
R-12.04-02 E4R0Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului achiziţii publice  25.03.2021-
R-12.05-01 E4R0Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de informatizare și comunicații digitale27.06.2013-
R-12.05-02 E4R1Regulament privind utilizarea sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău27.06.201330.09.2013