COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

Componenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională universitarădin cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacăumandatul 2020-2024

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON – Facultatea de Litere;

Membrii:

Prof.univ.dr.ing. Ioan-Viorel RAŢI – Facultatea de Ştiinţe;

Conf.univ.dr. Marinela RAȚĂ – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii;

Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ – Facultatea de Ştiinţe Economice;

Conf.univ.dr.ing. Vasilica Alisa ARUŞ – Facultatea de Inginerie;

Ing.ec. Carmen-Mihaela PĂTRAŞCU – Şef Serviciul Resurse Umane și Salarizare;

Student Ștefan-Alexandru NECHITA – Facultatea de Inginerie (TI, anul I);

Secretar:

Emil BALINT – Oficiul juridic.