DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

Direcţia Generală Administrativă (D.G.A.) cuprinde serviciile suport administrative în domeniile:

 1. gestionare şi întreţinere patrimoniu;
 2. investiţii, reparaţii capitale, dotări;
 3. achiziţii publice;
 4. gestionarea căminelor şi cantinei;
 5. financiar-contabil;
 6. salarizarea şi gestionarea resursei umane;
 7. infrastructura IT;
 8. pază;
 9. situaţii de urgenţă;
 10. sănătate şi securitate în muncă .

Organizarea şi funcţionarea D.G.A. sunt reglementate prin regulamentul propriu aprobat de către Consiliul de Administratie si Senatul Universităţii;

D.G.A. este condusă de un director general administrativ, care face parte din Consiliul de Administraţie şi este subordonat Rectorului.

Directorul general administrativ are în subordine directă următoarele structuri:

Direcţia Patrimoniu, compusă din:

 • Serviciul Tehnic
 • Serviciul pază, ISCIR, situaţii de urgenţă-SU, sănătate şi securitate în muncă-SSM
 • Serviciul Achiziţii Publice

Direcţia Patrimoniu, compusă din:

 • Serviciul Financiar-Contabil
 • Serviciul Social

Direcţia Resurse Umane, compusa din:

 • Serviciul Resurse Umane
 • Biroul Salarizare

Directorul general administrativ coordoneaza partial si activitatea urmatoarelor compartimente subordonate direct Rectorului Universitatii:

 • Serviciul Informatizare si Comunicatii Digitale
 • Secretariatul General al Universitatii

CONTACT

Director general administrativ

ing.Ioan-Ciprian DRUGĂ

tel: (+40) 234 542 411, int. 107  sau (+40) 234 571 279

email: dga@ub.ro

Program de audienţe: Zilnic de la 10:00 la 12:00