CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY – Rector

MEMBRI

 • Prof.univ.dr. Valentin ZICHIL – Prorector pentru programe de învățământ și activități studențești
 • Prof.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ – Prorector pentru programe de cercetare
 • Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU – Prorector pentru strategii economice și de calitate
 • Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU – Prorector pentru etică și imaginea universității
 • Prof.univ.dr. Elena NECHITA – Prorector pentru relații naționale și internaționale
 • Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ – Decan Facultatea de Inginerie
 • Conf.univ.dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI – Decan Facultatea de Litere
 • Conf.univ.dr.  Gloria-Cerasela CRIȘAN– Decan Facultatea de Științe
 • Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU – Decan Facultatea de Științe Economice
 • Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE – Decan Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
 • Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ – Director general administrativ
 • Daniel-Alexandru-Octavian CHETROIU – Președinte Liga Studențească

INVITAȚI PERMANENȚI

PREȘEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR:

Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. –  Valentin NEDEFF

PREȘEDINTELE SINDICATULUI SALARIAȚILOR:

Șef lucr. dr. ing. Ionel OLARU

A. Directorii/președinții/vicepreședinții următoarelor structuri de la nivelul Universității:

 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU
 • Departamentul de Consiliere Profesională – Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU
 • Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă – Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ
 • Departamentul de Management – Conf.univ.dr.ing. Maria-Crina RADU
 • Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) – Conf.univ.dr. Veronica-Loredana BALAN
 • Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic – Conf.univ.dr. Dorel URECHE
 • Echipa de gestionare a riscurilor – Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA

B. Șefii următoarelor servicii administrative din cadrul Universității

 • Ec. Cristina BORDIANU – Contabil-șef
 • Ing.ec. Carmen-Mihaela PATRAȘCU – Șef Serviciul Resurse Umane și Salarizare
 • Ing. Maria COȘA – Șef Serviciul Tehnic
 • Ec. Carmen DUMITRAȘ - Șef Serviciul Social