WORKSHOP-UL „DESCOPERĂ UBC!” ORGANIZAT DE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Vineri, 06 mai 2022, a avut loc online, workshop-ul „Descoperă UBc!” care a inclus prezentarea ofertei educaționale a celor 5 facultăți, realizată de cadre didactice și studenți. La activitate au participat peste 120 de elevi de la liceele partenere în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0069 „Alege UBc! Comunicare și consiliere educațională în vederea facilitării accesului la învățământul superior pentru elevii din mediile defavorizate” (BE-UBc).

CONFERINȚĂ DESPRE „DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE” ORGANIZATĂ ÎN PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU ȘI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN RO ...

Miercuri, 04 mai 2022, ora 13:00, a avut loc în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău o conferință despre Dezvoltarea inteligenței emoționale, la care au participat un număr de 50 de cadre didactice de la 6 școli din județul Neamț.

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU CONSTRUIEȘTE UN CĂMIN LA STANDARDE EUROPENE

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obținut finanțare de la Ministerul Educației pentru construirea unui cămin studențesc la standarde europene prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul Instituții de învățământ superior de stat.

CAMPIONATUL NAȚIONAL UNIVERSITAR DE ÎNOT ORGANIZAT DE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

În perioada 29-30.04.2022, s-a desfășurat, la Bacău, Campionatul Național Universitar de Înot, organizat de Ministerul Educației, prin Federația Sportului Școlar și Universitar, în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

CONFERINȚA „ROMANIA ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ - PROVOCĂRI ANTREPRENORIALE ȘI PERSPECTIVE DE IMPLEMENTARE ÎN TERITORIILE RURALE” ORGANIZATĂ LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN ...

Universitatea „Vasile Alecsandri„ din Bacău a organizat pe 29 aprilie 2022 conferința „Romania și economia circulară - provocări antreprenoriale și perspective de implementare în teritoriile rurale”. Manifestarea a fost generată de proiectul internațional MUTITRACES - Multidisciplinary training in circular econom y and smart valorisation of the rural area for new business models, coordonat de instituția universitară băcăuană, cu 8 parteneri din Italia, Spania și Grecia.

ANUNȚ - POST TUTORE PROIECT CNFIS-FDI-2022-0072

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0072 cu titlul: “Realitate augmentată la UBc: vizualizarea 3D a activității didactice (Acronim: AR@UBc)”, a postului vacant de tutore (operator introducere, validare și prelucrare date), student în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

ECHIPA UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU A DEVENIT VICECAMPIOANĂ LA CAMPIONATUL NAȚIONAL UNIVERSITAR DE HANDBAL MASCULIN

În perioada 26-28.04.2022, s-a desfășurat Campionatul Național Universitar de Handbal Masculin, organizat de Ministerul Educatiei, prin Federatia Sportului Scolar și Universitar, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, FEFS.

TEZĂ DE DOCTORAT SUSȚINUTĂ PUBLIC LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc, pe 28 aprilie 2022, ora 11:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacǎu, susținerea onsite a tezei de doctorat cu titlul „Influența activităților miniere asupra calității apelor de suprafață și subterane”, elaborată de doamna COCHIORCA Alina, conducător științific Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF.

CONFERINȚA ROMÂNIA ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ ORGANIZATĂ LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează pe 29 aprilie 2022, în Aula Universității, de la ora 10:00, conferința ROMÂNIA ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ - PROVOCĂRI ANTREPRENORIALE ȘI PERSPECTIVE DE IMPLEMENTARE ÎN TERITORIILE RURALE.

SEMINARUL „OPORTUNITĂȚI ANTREPRENORIALE PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII” ORGANIZAT LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

În data de 19.04.2022, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a desfășurat seminarul cu tema „Oportunități antreprenoriale pentru studenții Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății”, coordonat de lector univ. dr. Ovidiu Galeru.