LISTELE CU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE CAZARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

Studenții care nu se regăsesc pe liste, indiferent dacă au depus sau nu cerere de cazare, se vor prezenta în zilele 28, 29 septembrie și 2 octombrie pentru a fi cazați.