Noi direcții de colaborare între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea Tehnică a Moldovei