Programe și strategii

Număr / datăDenumire document
4454/28.03.2023Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2023 și indicatorii de performanță corespunzători
4453/28.03.2023Planul operațional pentru anul 2023
2177/16.02.2022Strategia pentru egalitatea de gen și Planul pentru egalitatea de gen 2022-2025, actualizate cu datele statistice la sem. II (23-24)
2177/16.02.2022Gender Equality Strategy and Gender Equality Plan 2022-2025, updated with the statistic of sem. II (23-24)
4796/24.03.2022Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2022 și indicatorii de performanță corespunzători
4795/24.03.2022Planul operațional pentru anul 2022
1025/27.01.2022Plan de cercetare pentru anul 2022
3587/16.03.2021Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2021 și indicatorii de performanță corespunzători
3586/16.03.2021Planul operațional al Universității pentru anul 2021
2432/22.02.2021Plan de cercetare pentru anul 2021
7637/18.05.2020Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2020 și indicatorii de performanță corespunzători
7636/18.05.2020Planul operațional al Universității pentru anul 2020
2049/06.02.2020Plan de cercetare pentru anul 2020
7635/18.05.2020Planul strategic instituțional pentru perioada 2020-2024
4956/25.03.2019Planul operațional al Universității pe anul 2019
4957/25.03.2019Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2019 și indicatorii de performanță corespunzători
676/17.01.2019Obiectivele specifice din domeniul calității ale Cantinei Universității pentru anul 2019
2441/14.02.2019Plan de cercetare pentru anul 2019
4597/28.03.2018Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2018 și indicatorii de performanță corespunzători
4596/28.03.2018Planul operațional al Universității pe anul 2018
2346/14.02.2018Planul de cercetare pentru anul 2018
1223/23.01.2018Obiective specifice din domeniul calității ale Cantinei Universității
5069/28.03.2017Obiectivele Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul Sistemului integrat de management pentru anul 2017
5068/28.03.2017Planul operațional pentru anul 2017
19842/26.11.2014Cadrul strategic național pentru creștera participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România, 2014-2020
2949/22.02.2017Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020.
1697/01.02.2017Planul de cercetare pentru anul 2017
1696/01.02.2017Manifestările științifice planificare pentru anul 2017
1222/20.01.2017Obiectivele specifice ale Serviciului Restaurantului din cadrul Universității, în domeniul Sistemului de management al siguranței alimentului
8965/31.05.2016Planul strategic instituțional pentru perioada 2016-2020
8964/31.05.2016Plan operațional instituțional pentru anul 2016
8966/31.05.2016Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2016 și indicatorii de performanță
2816/17.02.2016Planul de cercetare pentru anul 2016
2973/18.02.2016Manifestările științifice planificate pentru anul 2016
25288/08.12.2015Bugetul cămine-cantină pentru anul 2015, la data de 08.12.2015
5538/31.03.2015Planul operațional al Universității pentru anul 2015
5539/31.03.2015Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2015 și indicatorii de performanță corespunzători
5421/30.03.2015Obiectivele specifice ale Serviciului cantină în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor pentru anul 2015
2909/19.02.2015Planul de cercetare pentru anul 2015
BVC 2014Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014
4391/26.03.2014Planul operațional pentru anul 2014
4481/27.03.2014Obiectivele Universității în domeniul Sistemului integrat de management pentru anul 2014
4482/27.03.2014Obiectivele specifice ale Serviciului cantină pentru anul 2014
5052/08.04.2014Planul de cercetare pentru anul 2014, actualizat conform CA 03.04.2014 (inițial UB 2138/14.02.2014, afișat 05.03.2014)
15678/26.09.2013Strategia de dezvoltare durabilă a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 2014, 2020, 2030
3341/01.03.2013Plan operațional pentru anul 2013
4653/28.03.2013Obiectivele Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2013 și indicatorii de performanță corespunzători
3500/05.03.2013Declarația rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău privind politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale și responsabilității sociale
4002/15.03.2012Bugetul pentru activități finanțate integral din venituri proprii pe anul 2013 - aprobat de Ministerul Educației Naționale
18983Propunere de repartizare a rectificării alocației bugetare pe universități pentru anul 2012
4597/26.03.2013Planul de cercetare pentru anul 2013
3501/12.03.2012Planul strategic instituțional pentru perioada 2012-2015
8345/13.06.2012Planul operațional 2012
2654/21.02.2012Planul de măsuri de îmbunătățire a asigurării calității rezultat din recomandările Comisiei de evalure instituțională ARACIS 2011