Implică-te! Donează 3.5%!

CARE SUNT SURSELE DE VENITURI?

Asociaţia Alumni „Vasile Alecsandri” Bacău există datorită cotizaţiilor membrilor, stabilită în Adunarea generală; din sponsorizările şi donaţiile membrilor şi ale altor persoane fizice şi juridice, ale unor regii autonome şi societăţi comerciale, ale unor agenţi economici; din încasări la manifestările cultural-ştiinţifice organizate pentru realizarea scopurilor Fundaţiei; din alte surse.

LA CE VOR CONTRIBUI ACESTE FONDURI?

Fondurile sunt dirijate pentru crearea şi dezvoltarea unor proiecte şi programe în beneficiul membrilor actuali şi potenţiali ai Asociaţiei.

CUM PUTEŢI CONTRIBUI FINANCIAR LA DEZVOLTAREA GRUPĂRII „ALUMNI VASILE ALECSANDRI“ BACĂU?

Ne puteţi sprijini transferând orice contribuţie bănească în contul în lei al Asociaţiei Alumni „Vasile Alecsandri” Bacău, RO07RNCB0026130080310001.

REDIRECŢIONEAZĂ 2%  DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITUL DIN SALARII

Anual,  puteţi dona 2 % din impozitul pe venit către Asociaţia Alumni „Vasile Alecsandri” Bacău, după următoarea procedură:

1. Printaţi formularul ataşat în două exemplare, completaţi cu datele dumneavoastră ambele exemplare şi semnaţi-le.

2. Depuneţi cele două exemplare din formularul original direct la:

  • Sediul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, str. Mărăşeşti nr. 157, corp D, sala DP 19, parter;
  • Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine persoana, în funcţie de localitatea de domiciliu

3. Sau trimiteţi prin poştă, cu scrisoare recomandată, la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţineţi, în funcţie de localitatea de domiciliu.