Rol si misiune

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Misiunea „Universităţii Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare ştiinţifică şi este centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul academic, economic şi social, naţional şi internaţional. Universitatea pregăteşte viitorii licenţiaţi în domeniile fundamentale şi certificarea în domeniile şi programele de studii de licenţă. Perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare a absolvenţilor de licenţă se realizează prin program universitare de master şi doctorat, acreditate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

De asemenea, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţământ postuniversitar prin programe postdoctorale de cercetare avansată şi prin programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează şi cursuri de formare profesională a adulţilor, precum şi studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi asumă rolul fundamental în:

  • Tezaurizarea valorilor ştiinţei, culturii şi civilizaţiei;
  • Participarea ştiinţei româneşti la dezvoltarea ştiinţei universale;
  • Afirmarea identităţii culturii şi spiritualităţii naţionale;
  • Dezvoltarea societăţii româneşti în spiritul unui stat de drept, liber şi democratic.