Documente înființare universitate

Denumire actDescriere
HCM 547/1961Documentul de înfiinţare a Universităţii sub denumirea de Institutul Pedagogic de 3 Ani din Bacău (ultima pagină).
Decretul Consiliului de Stat al RSR nr. 147/05.06.1974 privind nomenclatorul profilelor şi specializărilor din învăţământul superior, precum şi instituţiile şi facultăţile din sistemul Ministerului Educaţiei şi ÎnvăţământuluiDocumentul prin care se schimbă denumirea în Institutul Pedagogic din Bacău (ultima pagină).
Decretul Consiliului de Stat al RSR nr. 209/12.07.1977, pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decretul nr. 147/1974Documentul prin care se schimbă denumirea în Institutul de Învăţământ Superior din Bacău (pagina 14).
Decretul Consiliului de Stat al RSR nr. 213/23.06.1984Documentul prin care institutia trece în subordonarea Institutului Politehnic din Iaşi, cu schimbarea denumirii în Institutul de Subingineri din Bacău (Anexa 6)  
Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7751/27.04.1990Documentul privind reînfiinţarea Institutului de Învăţământ Superior din Bacău  
Ordinul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei 4894/22.03.1991Documentul prin care se schimbă denumirea Institutului în Universitatea din Bacău  
HG 812/28.12.1992 privind organizarea şi funcţionarea MInisterului ÎnvăţământuluiDocumentul privind confirmarea denumirii Universităţii din Bacău (este redactată greşit Universitatea Bacău, ca de altfel la mai multe universităţi)
HG 1093/30.09.2009Documentul privind schimbarea denumirii universităţii în Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău