SEMINARUL: IMPORTANȚA INTERNAȚIONALIZĂRII PROCESULUI DIDACTIC ŞI DE CERCETARE – PERCEPȚIA STUDENȚILOR DOCTORANZI DIN CADRUL IOSUD-UVABC ŞI A STUDENȚILOR STRĂINI - BURSIERI AUF

JOI, 18 noiembrie 2021, de la ora 10:00 pe platforma MICROSOFT TEAMS va avea loc SEMINARUL: Importanța internaționalizării procesului didactic şi de cercetare – percepția studenților doctoranzi din cadrul IOSUD-UVABc şi a studenților străini - bursieri AUF organizat în cadrul PROIECTULUI CNFIS-FDI-0123-2021 InterSTUD-MD

Editura „Alma Mater” a participat la Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literară 20-22 mai 2021

Editura „Alma Mater” a participat la Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literară din cadrul European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2021 care s-a desfășurat la Iași (online) în perioada 20-22 mai 2021.

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (IN ...

A1. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din cadrul rețelei create - 8 tari (Franța, Spania, Moldova, Bulgaria, Portugalia, Canada, Maroc, Algeria), pe grupuri de lucru, pentru evaluarea rezultatelor, dezvoltarea tematicii de cercetare si inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master si doctorat, care sa permită utilizarea in comun a mijloacelor si echipamentelor de cercetare precum si valorizarea resursei umane (schimb de stude

Editura „Alma Mater” a participat la Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literară 15-20 mai 2020

Editura „Alma Mater” a participat la Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literară din cadrul European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2020 care s-a desfășurat la Iași în perioada 15-20 mai 2020.

ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. II 2019-2020

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de conferențiar universitar și asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15 aprilie 2020, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didac

Revedere PROMOTIA 2009 Inginerie Energetică

În data de 15.11.2019, începând cu ora 12:00, Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” Bacău, din cadrul Societății Cultural - Științifice „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat în corpul B, etajul I, în sala BI42, evenimentul „Facultatea de Inginerie la ceas aniversar” din cadrul Facultății de Inginerie, specializarea Energetică Industrială. Absolvenții promoției s-au întâlnit pentru prima oară după momentul absolvirii, având-o ca coordonator pe doamna Aneta Hazi, prof.univ.dr.ing.

Editura „Alma Mater” a participat la Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literară 16-19 mai 2019

Editura „Alma Mater” a participat la Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literară din cadrul European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2019 care s-a desfășurat la Iași în perioada 16-19 mai 2019.