ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. II 2022-2023

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor universitar, conferențiar universitar, asistent universitar, publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 24 aprilie 2023, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.


 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică 11

Conferențiar universitar

Claudia-Manuela TOMOZEI CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul Ingineria și Managementul Sistemelor Industriale 18

Asistent universitar

Niciun candidat înscris -
3

Facultatea de Litere

Departamentul Limba și literatura română și științe ale comunicării 22

Asistent universitar

Niciun candidat înscris

-
4

Facultatea de Litere

Departamentul Limbi și literaturi străine 15

Asistent universitar

Niciun candidat înscris

-
5

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

Departamentul Educație fizică și performanță sportivă 5

Profesor universitar

Niciun candidat înscris -
6

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

Departamentul Educație fizică și performanță sportivă 10

Conferențiar universitar

Mihai-Adrian SAVA

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
7

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

Departamentul Educație fizică și performanță sportivă 11

Conferențiar universitar

Cristian-Corneliu DRĂGOI

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
8

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

Departamentul Educație fizică și performanță sportivă 12

Conferențiar universitar

Nicolae-Lucian VOINEA

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
9 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 15 Conferențiar universitar Gabriel MAREȘ CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
10 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 24 Asistent universitar Niciun candidat înscris -

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic .pdf

Calendarul probelor de concurs (.pdf)

Rezultatele obținute (.pdf)

Rezultate finale (PDF)

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 152 din 24 aprilie 2023, Partea a III-a

 

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică

 • Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Ingineria vântului, Investigarea factorului de mediu (aer), Dezvoltare durabilă, Auditul sistemului de management de mediu. Tematica postului

Departamentul Ingineria și Managementul Sistemelor Industriale

 • Asistent universitar, poziția 18, disciplinele: Calitatea asistată de calculator-CAQ/Tehnologii și echipamente de control a calității, Dispozitive tehnologice, Mașini unelte, Bazele așchierii și generării suprafețelor și scule așchietoare. Tematica postului

FACULTATEA DE LITERE

Departamentul Limba și literatura română și științe ale comunicării

 • Asistent universitar, poziția 22, disciplinele: Comunicare internă, Redactarea materialelor de relații publice, Limba engleză II, Elaborarea de produs de relații publice, Marketing, Introducere în publicitate, Introducere în relații publice, Metode de cercetare în științele sociale, Comunicare și schimbare socială, Managementul relațiilor cu clienții, Identitate și alteritate în discursul public, Comunicarea cu presa, Introducere în științele comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Deontologie, Relații publice internaționale, Discurs mediatic în engleză. Tematica postului

Departamentul Limbi și literaturi străine

 • Asistent universitar, poziția 15, disciplinele: Limba străină 1,2, Comunicare în afaceri I, II (engleză)/Limba străină (1),(2), Comunicare în afaceri I (engleză)/ Comunicare în afaceri- limba străină (3)-engleză/Limba străină (3), Comunicare în afaceri II (engleză), Practică pedagogică 1 observativă (învățământ preșcolar), Limba străină I, II -Limba engleză, Engleza tehnică 1, Engleza tehnică 2, Engleza tehnică 3, Engleza tehnică 4, Tehnici de redactare. Tematica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Departamentul Educație fizică și performanță sportivă

 • Profesor universitar, poziția 5, disciplinele: Educarea creativității în educație fizică, sport și kinetoterapie (C,S), Management și marketing în educație fizică, sport și kinetoterapie (C), Atletism în învățământul liceal și activitățile de timp liber (C). Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Kinesiologie (C,S), Teoria și practica în sporturi de combat (judo, lupte) (C,Lp). Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Turism ecologic (C), Strategii de gestionare a timpului liber (Lp), Turism și stagiu de practică în activități turistice (C,P), Aplicații în discipline sportive de apă (în tabere de pregătire) (Lp), Teoria competiției (C,S), Practică în centre de recreere (P). Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Pregătire specializată într-o disciplină sportivă II (C,Lp), Evaluare și tehnici de monitorizare a performanței sportive (C), Metodica predării voleiului în școală (C,Lp). Tematica postului

Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională

 • Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Ocupație și performanță umană. Elemente de psihologia muncii (C), Teoria ocupațională în neuropsihiatria infantilă (C,S), Comunicare în context profesional și social (C), Comunicare și consiliere în educație fizică, sport și kinetoterapie (C,S). Tematica postului
 • Asistent universitar, poziția 24, disciplinele: Bazele metodice ale exercițiului fizic (Lp), Teoria și practica atletismului (Lp), Echipamente, aparate și instalații utilizate în kinetoterapie (Lp), Educație fizică II (Lp), Educație fizică (Lp), Stagiu de practică în centre de recuperare (P), Stagiu de practică în unități speciale de educație (P), Stagiu de practică în centre de asistență socială (P). Tematica postului

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 24.04.2023-09.06.2023
 • Rezoluţie comisie verificare informaţii din fişa de standarde minimale: 12.06.2023
 • Aviz juridic: 13.06.2023
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 26.06-30.06.2023
 • Afişarea rezultatelor: 03.07.2022 (ora 9)
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 03.07.2023-05.07.2023
 • Rezolvarea contestaţiilor: 06.07-07.07.2023
 • Afişarea rezultatelor finale: 10.07.2023
 • Validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar: 11.07.2023

 

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Serviciul Resurse umane și salarizare (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 119) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).

  

Documente ataşate