DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

Luând în discuție situația administrativă, epidemiologică și noile reglementări în vigoare, Senatul Universității, în ședința din data de 17 februarie 2022, a hotărât desfășurarea activităților didactice după cum urmează:

UN ABSOLVENT AL UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU A PURTAT DRAPELUL ROMÂNIEI LA JOCURILE OLIMPICE DE LA BEIJING

Paul-Constantin Pepene au fost unul din cei doi Purtători de Drapel pentru România, la Jocurile Olimpice de la Beijing, 2022. Acesta este absolvent al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, la programele de licență Educație Fizică și Sportivă (2011), Sport și performanță motrică (2021) și master Performanță sportivă (2015).

PROIECT TRANSNAȚIONAL LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU: GAME-ED

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se află în desfăşurare proiectul transnațional Erasmus+ GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult education, cu durata de implementare de 2 ani (martie 2021 – februarie 2023).

ZIUA CULTURII NAȚIONALE

Una dintre zilele prin care Divinitatea a binecuvântat poporul român este ziua de 15 ianuarie, momentul nașterii poetului Mihai Eminescu, prin a cărui operă, literatura și cultura românească au intrat în universalitate, sincronizându-se cu fenomenul literar și cultural european.

A PLECAT LA CERURI PROF. UNIV. DR. MIHAI TALMACIU

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță cu regret trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Mihai TALMACIU (1953-2021), unul dintre fondatorii programelor de studii din domeniul Informatică din cadrul Facultății de Științe.

SEMINARUL: IMPORTANȚA INTERNAȚIONALIZĂRII PROCESULUI DIDACTIC ŞI DE CERCETARE – PERCEPȚIA STUDENȚILOR DOCTORANZI DIN CADRUL IOSUD-UVABC ŞI A STUDENȚILOR STRĂINI - BURSIERI AUF

JOI, 18 noiembrie 2021, de la ora 10:00 pe platforma MICROSOFT TEAMS va avea loc SEMINARUL: Importanța internaționalizării procesului didactic şi de cercetare – percepția studenților doctoranzi din cadrul IOSUD-UVABc şi a studenților străini - bursieri AUF organizat în cadrul PROIECTULUI CNFIS-FDI-0123-2021 InterSTUD-MD

Editura „Alma Mater” a participat la Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literară 20-22 mai 2021

Editura „Alma Mater” a participat la Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literară din cadrul European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2021 care s-a desfășurat la Iași (online) în perioada 20-22 mai 2021.

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (IN ...

A1. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din cadrul rețelei create - 8 tari (Franța, Spania, Moldova, Bulgaria, Portugalia, Canada, Maroc, Algeria), pe grupuri de lucru, pentru evaluarea rezultatelor, dezvoltarea tematicii de cercetare si inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master si doctorat, care sa permită utilizarea in comun a mijloacelor si echipamentelor de cercetare precum si valorizarea resursei umane (schimb de stude