CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ FORME DISCURSIVE. EVOCAREA TRECUTULUI ȘI RĂSPUNSURI LA PROVOCĂRILE CONTEMPORANE

Conferinţa Facultății de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, intitulată Forme discursive. Evocarea trecutului și răspunsuri la provocările contemporane, a avut loc online, pe platforma Microsoft Teams, în data de 27 aprilie 2023. „Conferința a reunit manifestările ştiinţifice ale grupurilor de cercetare din cadrul Centrului de cercetare INTERSTUD (ESPACES DE LA FICTION, LOGOS, CULTURAL SPACES, GASIE) şi CETAL și a fost organizată în colaborare cu Universitatea din Lorena – Centrul de cercetare pentru medieri (Franța), Universitatea din Messina (Italia), Universitatea din Publică din Roma (Italia), Universitatea pentru Străini din Siena (Italia), Universitatea Atatürk, Erzurum (Turcia), Universitatea „Konstantin Preslavsky” din Shumen (Bulgaria), Universitatea din Lleida (Spania), Proiectul Agenției Naționale de Cercetare din Franța AIÔN, Agenția Universitară Francofonă și Asociația pentru Dezvoltarea Francofoniei, Bacău (România).

Le mulțumim colaboratorilor pentru implicarea în organizarea acestei manifestări științifice și pentru contribuția adusă la prestigiul național și internațional al acestui eveniment, care va fi urmat, pe 28 aprilie 2023, de Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor, Modele pentru un dialog continuu, ediția a XVI-a. Videoconferința a fost foarte apreciată de participanți, după cum a reieșit din impresiile exprimate în finalul secțiunilor, ceea ce constituie un imbold pentru a duce mai departe tradiția organizării următoarelor ediții”, a declarat decanul Facultății de Litere, conferențiar universitar doctor Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI. În prima parte a videoconferinței, comunicările în plen au fost susținute de conferențiar universitar doctor Laurent DI FILIPPO, de la Universitatea din Lorena, Centrul de cercetare pentru medieri, Franța (La réception des mythes nordiques dans les productions des industries culturelles et créatives), conferențiar universitar doctor Elisabetta MARINO, de la Universitatea Tor Vergata din Roma, Italia (Reviving the (Mental) Stage: the Use of Mythology in Romantic Dramas) și profesor universitar doctor Vasile SPIRIDON, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Gérard de Nerval à la quête du passé). Cele 4 secţiuni, Receptarea miturilor, Medievalism, Probleme și crize globale contemporane, (Dez)informare. Comunicare. Media, au reunit peste 80 de specialiști, din Franța, Italia, Polonia, Letonia, Tunisia, Bulgaria, Albania, India, Muntenegru, Oman, Maroc, Algeria, Camerun, Norvegia și Canada. Prin abordarea diferitor moduri și forme discursive de evocare a trecutului și a numeroaselor probleme și crize globale care ne afectează, precum și a strategiilor de dezinformare mediatică, participanții au încercat să ofere răspunsuri și soluții la marile provocări ale contemporaneității, în domeniile media și comunicare, lingvistică, literatură și cultură. A fost cea de-a treia ediție a conferinței, organizate de Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu Universitatea din Lorena – Centrul de cercetare pentru medieri (Franța), iar două dintre secțiuni, Receptarea miturilor și Medievalism, au fost propuse de conferențiar universitar doctor Laurent DI FILIPPO, care a apreciat coerența tematică în organizarea secțiunilor și care s-a declarat încântat că acestea au reușit să atragă un număr semnificativ de tineri cercetători.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău