SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR, MODELE PENTRU UN DIALOG CONTINUU, ORGANIZATĂ DE FACULTATEA DE LITERE

Facultatea de Litere, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat, online, pe 28 aprilie 2023, ediția a XVI-a a Sesiunii ştiinţifice a studenților și masteranzilor, Modele pentru un dialog continuu. Manifestarea a reunit peste 80 de studenți, masteranzi şi doctoranzi și a avut participanți internaționali de la universităţi din SUA, Bulgaria, Italia, Spania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, India, Noua Guinee, Republica Moldova.

Conferința susținută în deschidere de Alexander LEVINE, doctorand la Universitatea din California, Los Angeles, SUA, şi asistent de predare Fulbright la Universitatea „Konstantin Preslavsky” din Shumen, Bulgaria, în care s-a vorbit despre noi abordǎri şi tendinţe ȋn studiile umaniste şi ştiinţele comunicǎrii, a fost urmată de cele 8 secţiuni, la care s-au prezentat lucrări ştiinţifice, în limbile engleză, franceză și română. Aflată în mobilitate Erasmus+ la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamna prof.univ.dr. Marija Krivokapić, de la Universitatea Crne Gore din Nikšić, Muntenegru, a declarat că: „Evenimentul a fost un succes, constituind un exemplu pentru regiune. Studenţii participanţi au demonstrat seriozitate în abordarea interdisciplinară a unor probleme contemporane, iar prezentările lor au fost dinamice, bine structurate, cu exemple sugestive”. Pentru Antonio Moreno Jurado, student în anul al III-lea, la Universitatea din Lleida, Spania, participarea la această sesiune științifică a fost un prilej de a schimba idei şi perspective între studenți din ţări diferite, o experienţă productivă şi provocatoare din punct de vedere academic, care le-a oferit, totodată, participanţilor cadrul de reflecţie şi de gândire critică cu privire la propriile teme de cercetare, precum şi ale celorlalți participanţi. Maria Estévez Roigé, studentă în anul al II-lea, la aceeaşi universitate, a apreciat în mod deosebit, atât organizarea Celei de-a XVI-a ediții a acestei sesiuni științifice a studenților și masteranzilor, cât și conferinţa în plen. Cu această ocazie, studenta a putut disemina informaţii despre limba occitană, într-un cadru în care, după cum a declarat, poate să înveţe şi să demonstreze ceea ce ştie. Printre participanți, s-a numărat, de asemenea, președintele Ligii studențești a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Daniel-Alexandru-Octavian Chetroiu, student în anul al III-lea, la programul de studii Comunicare și relații publice, care a ținut să precizeze că: „Experiența participării la Sesiunea științifică studențească a fost un prilej de a-mi exersa capacitățile de construire a unei cercetări și prezentări mai complexe și sunt recunoscător că am avut această ocazie. Cred că fiecare student ar trebui să încerce o astfel de experiență și, cu siguranță, nu va regreta”. Și pentru Raluca-Andreea Donici, studentă în anul al II-lea la programele masterale de Limba engleză. Practici de comunicare şi Limba franceză. Practici de comunicare, din cadrul Facultății de Litere, care a luat parte anual la acest eveniment încă din primii ani ai studiilor universitare de licență, „Sesiunea științifică a studenților a fost un factor cheie al propriei dezvoltări, atât pe plan academic și profesional, cât și pe plan personal. Acest parcurs a adus cu sine dezvoltarea competenţelor specifice cercetării ştiinţifice, cum ar fi: organizarea unei lucrări ştiinţifice, selectarea şi utilizarea resurselor bibliografice, realizarea unor prezentări atractive, precum şi comunicarea eficientă cu publicul auditor”.