ZILELE ȘCOLII DE STUDII DOCTORALE LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

În perioada 10 - 12 mai 2023 se vor desfășura Zilele Școlii de Studii Doctorale, un eveniment organizat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Școala de Studii Doctorale, care include conferința „Inovare și cercetare doctorală”, în format hibrid și workshopuri finanțate prin Proiectul CNFIS-FDI-2023-0055 – Consolidarea strategiei de internaționalizare a UBc prin extinderea parteneriatelor și intensificarea mobilității academice - Inter_Connect_ UBc.

Această manifestare își propune să aducă în dezbatere aspecte ale cercetării doctorale inovative, stimulând astfel performanța științifică prin integrarea rezultatelor cercetării în rețele naționale și internaționale de excelență. Reunind studenți doctoranzi, tineri cercetători și experți din domeniile științelor inginerești și ale științelor socioumane, Zilele Școlii de Studii Doctorale vizează crearea unui cadru propice discuțiilor privind cercetarea exploratorie și schimburile de bune practici academice, premise pentru dezvoltarea unor parteneriate și proiecte complexe.

Programul conferinței „Inovare și cercetare doctorală”, organizată în cadrul Zilelor Școlii de Studii Doctorale, include 6 comunicări în plen, susținute de Prof.univ.dr. Cristinel MUNTEANU, Universitatea „Danubius” din Galați/Universitatea din Pitești, Prof.univ.dr. Adina CIUGUREANU, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Conf.univ.dr. Gülșen AKMAN, Universitatea Kocaeli din Turcia, Prof.univ.dr.ing. Cristiana RĂDULESCU, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Conf.univ.dr. Viorica MOLEA, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Prof.univ.dr. Rodica STURZA, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău.

Studenții doctoranzi își vor prezenta cercetarea doctorală sub forma unor comunicări orale sau postere, în limbile engleză, franceză sau română. Propunerile de comunicări s-au înscris în domeniul Ingineria mediului (Axa 1: Metode și tehnici moderne aplicate în depoluarea mediului: tratarea apelor, depoluarea fonică, modelarea factorilor de mediu – dezvoltare durabilă; Axa 2: Obținerea eco-compatibilă de noi compuși / materiale cu aplicații industriale), Inginerie industrială (Axa 1: Strategii inovative de proiectare experimentală; Axa 2: Materiale avansate / metode de testare și determinare a caracteristicilor mecanice), Filologie/Științe sociale (Axa 1: Spații, culturi și limbi; Axa 2: Literatură și identitate). Remarcând actualitatea și complexitatea temelor propuse de comunicările incluse în program această ediție a conferinței „Inovare și cercetare doctorală”, inițiată în cadrul Zilelor Școlii de Studii Doctorale ale Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, se anunță a fi o reuniune științifică de elită.

Programul evenimentului poate fi consultat aici