WORKSHOP PRIVIND REALITATEA AUGMENTATĂ CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Joi, 4 mai 2023, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a desfășurat un eveniment în cadrul proiectului ARVET - Digital guidance through beacons and augmented reality for the inclusion of students with disabilities in Vocational Training practices. Proiectul, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, este coordonat de Fundación Empresa Universidad de Alicante de la Comunidad Valenciana (FUNDEUN) și include, în afară de coordonator, un număr de cinci parteneri din Spania Finlanda, Germania și România.

Sub titulatura „Instrumente digitale pentru a sprijini performanța practicilor manipulative prin realitate augmentată”, membrii echipei de proiect au prezentat instrumentele informatice dezvoltate (bazate pe realitate augmentată), care vin în sprijinul persoanelor cu dizabilități, în mod special a celor cu probleme motrice şi auditive. La eveniment au participat reprezentanți ai Primăriei Bacău, Consiliului Județean Bacău, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Fundației de Sprijin Comunitar, membrii ai corpului profesoral de la colegiile și liceele din oraș, studenți, etc. În cadrul evenimentului, șef lucrări dr. ing. Grigoraș Cosmin a prezentat posibilitățile educaționale oferite de realitatea augmentată pentru procesul didactic (în cadrul Facultății de Inginerie existând deja o experienţă semnificativă în această direcţie), iar ing. Grigore Petru Iulian, doctorand al Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, a realizat o foarte interesantă introducere în conceptele specifice realității virtuale, cu accent pe utilizarea acesteia în procesul de predare-învățare-evaluare. Evenimentul s-a bucurat de un real succes, dată fiind actualitatea temelor abordate și interacțiunea dintre lectori și participanți.