Proiect ROSE Mate-Info-BIO-RITM

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi  SGU-NC (Schema Granturi NECOMPETITIVE pentru Universități)

Beneficiar  Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Titlul subproiectului  Matematică, Informatică și Biologie – educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II

Sub-proiectul Mate-Info-Bio-RITM”, parte componentă a proiectului ROSE, are ca principal obiectiv sprijinirea studenților înmatriculați la Facultatea de Științe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău care sunt expuși riscului de abandon în primul an de studii al ciclului de licență și care aparțin, cu precădere, grupurilor dezavantajate.

Obiective specifice

Obiectivul 1. Facilitarea tranziției de la liceu la învățământul terțiar universitar, prin implementarea unor programe și activități specific, cu efecte în planul pregătirii profesionale, a studenților aflați în primul an de studii universitare de licență, la Facultatea de Științe.

Obiectivul 2. Facilitarea integrării studenților aflați în primul an de studii universitare de licenţă, la Facultatea de Științe, în viața comunității academice băcăuane și în comunitatea locală, prin implementarea unor programe și activități specifice, cu efecte în planul dezvoltării personale. Creșterea gradului de retenție după primul an de studiu, la programele de Matematică, Informatică și Biologie, precum și la D.P.P.D.  

Obiectivul 3. Motivarea și conștientizarea studenților, în special a celor care aparțin unor grupuri dezavantajate din punct de vedere socio-economic, cu privire la frumusețea, necesitatea și oportunitatea accesului la educație terțiară de calitate în domeniile Matematică, Informatică și Biologie.

Sub-proiectul „Mate-Info-Bio-RITM”, parte componentă a proiectului ROSE, vizează studenții anului întâi la studii de licență, aflați în situație de risc de abandon al studiilor universitare. Grupul țintă propus pentru derularea acestui sub-proiect este constituit din cel puțin 50 de studenți ce se încadrează întru-una din situațiile enumerate: studenți care au obținut la bacalaureat o medie mai mică de 7, studenți care aparțin grupurilor socio-economice defavorizate (provin din familii cu venituri mici, provin din mediul rural, sunt încadrate în categoria persoanelor cu dizabilități sau boli cronice, sunt orfani de unul sau de ambii părinți, provin din unități de plasament, sunt declarați de etnie romă).