Echipa/Activități/Rezultate

Echipa de proiect

Activități

REZULTATE

Rezultate proiect CNFIS-FDI-2023-F-0091 „INSERT UBc”

Anexa 3 RAPORT FINAL IMPLEMENTARE CNFIS FDI 2023 INSERT UBc

R5 Studiul 1 privind cerințele angajatorilor absolvenților UBc realizat pe bază de chestionar 

R6 Ghid de interviu pentru focus-grup pentru cunoașterea cerințelor angajatorilor

R9 Studiul 2 cu privire la cerințele angajatorilor absolvenților UBc realizat pe baza focus grup

R10 Studiul final cu privire la cunoașterea cerințelor angajatorilor în vederea creșterii gradului de inserție a absolvenților UBc

R11 Set de propuneri privind corelarea cerințelor angajatorilor cu pregătirea pentru piața muncii realizată în UBc

R12 Adresă transmisă către Consiliul de Administrație al UBc 

R19 Program activități consiliere profesională