Anunțuri

Testimoniale studenți proiect CNFIS-FDI-2023-F-0091 „INSERT UBc”

1. „Pe parcursul derulării proiectului "INSERT UBc", am primit informații esențiale despre pregătirea unui CV elocvent, clar și adaptat. Am discutat despre cerințele angajatorilor și tehnici de pregătire pentru interviul de angajare. În urma activităților desfășurate, am asimilat informații noi și utile. De asemenea, simt că încrederea mea de sine a evoluat în mod pozitiv datorită discuțiilor avute”.

Vasile ACSINTE, Facultatea de Inginerie, anul IV, programul de studii Tehnologia Informației

2. Activitatea desfășurată în cadrul proiectului  CNFIS-FDI-2023-F-0091 Studenți – angajatori – universitate – Împreună pentru piața muncii! (INSERT Ubc.), a fost una interactivă, educativă dar și distractivă. Am aflat lucruri noi, interesante, utile și pragmatice despre cum să ne căutăm un job pe piața muncii, despre ce înseamnă pregătirea în vederea participării la interviul de angajare, cum se desfășoară un astfel de interviu, de ce anume trebuie să ținem seama când redactăm  un CV, video-CV, scrisoare de intenție, portofoliu personal, planul de carieră, precum și despre importanța și rolul acestora. În cadrul ambelor întâlniri am lucrat în echipă și am primit sarcini care ne-au incitat dar și amuzat. Mi-e mi-a plăcut în mod deosebit realizarea ad-hoc a unui video-CV, un scurt videoclip pe care trebuie să îl prezentăm managerului sau recrutorului atunci când ne aflăm în căutarea unui loc de muncă și aplicăm pentru acesta, prezentând câteva din cele mai importante aspecte referitoare la noi, în calitate de candidați. Per ansamblu, au fost activități captivante, interesante, atractive, educative și interactive. Au fost facilitate lucrul în echipă și dezvoltarea capacităților individuale de a redacta și prezenta un text pentru obținerea cu succes a unui loc de muncă”.

Elena-Corina RĂCILĂ, Facultatea de Litere, programul de studii Comunicare și Relații Publice, anul III

Impresii ale altor studenți participanți de la același program de studii:

Denisa Cadăr – Superb, mi-a plăcut, interactiv.

Andreea Bostan – Minunat, îmi doresc să mai particip.

Anamaria-Dana Apostu – O activitate interesantă care ne-a ajutat în dezvoltarea unor aptitudini în obținerea unui job, loc de muncă, recomand.

3. „Participarea la proiectul „INSERT UBc" a reprezentat pentru mine un veritabil atelier de formare profesională, oferindu-mi nu doar cunoștințe esențiale în elaborarea unui CV și pregătirea pentru interviul de angajare, ci și o înțelegere profundă a cerințelor pieții muncii. Sub îndrumarea atentă a echipei, am învățat arta construirii unui CV elocvent și am dezvoltat abilități strategice esențiale pentru a face față cu succes interviurilor de angajare. Această experiență a fost o rampă de lansare crucială pentru viitorul meu profesional, oferindu-mi instrumentele necesare pentru a aborda cu încredere provocările din lumea profesională. Cu recunoștință, adresez echipei „INSERT UBc" aprecieri pentru dedicarea lor în facilitarea acestei experiențe valoroase”.

Albert-Octavian ANTONESEI, Facultatea de Științe, Anul III, Programul de Studii: Informatică

4. „Cu entuziasm adaug faptul că experiența mea în cadrul proiectului „INSERT-UBc” a depășit cu mult așteptările mele, oferindu-mi nu doar cunoștințe esențiale pentru construirea CV-ului și a scrisorii de intenție, ci și sfaturi extrem de valoroase pentru pregătirea și desfășurarea interviului de angajare. Proiectul a reprezentat o adevărată comoară de cunoștințe și abilități esențiale pentru construirea unui CV și a unei scrisori de intenție remarcabile. Sfaturile practice și strategiile inteligente prezentate pentru pregătirea interviului de angajare au fost de neprețuit. Am avut oportunitatea în cadrul ședinței de consiliere de a fi ghidată cum să-mi pun în evidență abilitățile și experiența acumulată într-un mod coerent și convingător. Modul în care au fost simulate situații realiste de interviu, oferind feedback constructiv și personalizat, mi-a dezvoltat încrederea și abilitatea de a comunica eficient în cadrul unui proces de selecție și angajare. Toate acestea au contribuit semnificativ la pregătirea mea pentru provocările unui interviu de angajare și m-au înarmat cu încrederea necesară pentru a face față cu succes acestei etape critice în procesul de angajare. Aș dori să mulțumesc echipei INSERT-UBc pentru dedicarea lor în derularea acestui proiect atât de complet și oportun pentru noi studenții din anii terminali”.

Nicoleta STANILA, Facultatea de Științe Economice, anul III, programul de studii: Administrarea Afacerilor

Participarea în cadrul proiectului INSERT UBc pentru mine a fost o oportunitate. În primul rând de autocunoaștere, de facilitare a informațiilor privind accesul pe piața muncii și a construirii planului de carieră și a  posibilităților de angajare după absolvire pentru personale cu dizabilități, persoane de regulă expuse fenomenului de marginalizare/excludere socială.

Mulțumesc întregii echipe și în mod deosebit doamnei director de proiect”.

Maria PUȘCUȚĂ, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, studentă cu dizabilități vizuale, anul III, programul de studii: Terapie Ocupațională

https://www.desteptarea.ro/proiectul-insert-ubc-implementat-de-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau-noi-oportunitati-de-colaborare-intre-studenti-si-angajatori/

Anunț 10

Diseminare 2 comunicate de presă:

https://www.desteptarea.ro/proiectul-insert-ubc-implementat-de-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau-noi-oportunitati-de-colaborare-intre-studenti-si-angajatori/

Oportunități pentru studenți în cadrul proiectului INSERT UBc implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” - Deșteptarea Bacău - Liderul presei băcăuane! (desteptarea.ro)

Anunț 9

În data de 6 decembrie a avut loc evenimentul închidere proiect – Prezentarea rezultatelor proiectului, testimoniale ale studenților în urma activităților la care au participat, opinia angajatorilor și absolvenților cu privire la proiect și rezultatele acestuia (L9)

Anunț 8 - În perioada 1-29.11 s-au desfășurat activitățile:

A11. Desfășurarea unui număr de 5 workshopuri nr. 2 (1/facultatex5) pentru ghidarea studenților din grupul țintă în realizarea CV-ului, video-CV, scrisorii de intenție, portofoliului personal, planului de carieră, etc. (OS3) (L8)

A12. Desfășurarea activităților de consiliere individuală cu beneficiarii din grupul țintă pentru capacitarea în luarea deciziei de inserție (OS3) (L7-L9)

A13. Elaborarea unui Ghid de strategii actuale de facilitare a inserției absolvenților pe piața muncii - Ghidul va fi oferit atât studenților din grupul țintă cât și altor studenți din anii terminali, fiind pus la dispoziția profesorilor, în special îndrumători de an pentru a avea o serie de repere actuale asupra strategiilor care pot facilita inserția pe piața muncii și adaptarea la cerințele actuale ale unui loc de muncă (OS3) (L1-L9) (continuare)

Anunț 7 - În perioada 2-31.10 s-au desfășurat activitățile:

A10. Desfășurarea unui număr de 5 workshopuri nr. 1 (1/facultatex5) în vederea capacitării studenților din grupul țintă cu instrumente și tehnici actuale de căutare a unui loc de muncă și de prezentare la interviul de angajare (OS3) (L7)

A12. Desfășurarea activităților de consiliere individuală cu beneficiarii din grupul țintă pentru capacitarea în luarea deciziei de inserție (OS3) (L7-L9)

A13. Elaborarea unui Ghid de strategii actuale de facilitare a inserției absolvenților pe piața muncii - Ghidul va fi oferit atât studenților din grupul țintă cât și altor studenți din anii terminali, fiind pus la dispoziția profesorilor, în special îndrumători de an pentru a avea o serie de repere actuale asupra strategiilor care pot facilita inserția pe piața muncii și adaptarea la cerințele actuale ale unui loc de muncă (OS3) (L1-L9) (continuare)

Anunț 6 - În perioada 1-29.09 s-au desfășurat activitățile:

A7. Continuarea modernizării spațiului principal destinat activităților de consiliere individuală și de grup și dotarea corespunzătoare (Sala DP19 cabinet Departament Consiliere Profesională, corp D) (OS3) (L1-L6)

A9. Elaborarea unei strategii de consiliere care să înglobeze competențele dobândite în urma participării la cursul de formare, fundamentată pe rezultatele evidențiate în studiul final realizat la A2.6 și accentuând activitățile de consiliere pentru facilitarea accesului absolvenților pe piața muncii (OS3) (L6)

A13. Elaborarea unui Ghid de strategii actuale de facilitare a inserției absolvenților pe piața muncii - Ghidul va fi oferit atât studenților din grupul țintă cât și altor studenți din anii terminali, fiind pus la dispoziția profesorilor, în special îndrumători de an pentru a avea o serie de repere actuale asupra strategiilor care pot facilita inserția pe piața muncii și adaptarea la cerințele actuale ale unui loc de muncă (OS3) (L1-L9) (continuare)

Anunț 5 - În perioada 1-31.08 s-au desfășurat activitățile:

A2.3 Analiza datelor colectate de la angajatori pe baza chestionarului pentru realizarea unui studiului de tip cantitativ – finalizare Studiul 1 (OS1) (L5)

A2.5 Analiza datelor colectate de la angajatorii și absolvenții participanți la focus grupuri pentru realizarea studiului de tip calitativ – finalizare Studiul 2 (OS1) (L5)

A2.6 Realizarea unui studiu final, de sinteză între studiul 1 (pe bază de chestionar) și studiul 2 (pe baza datelor de la focus-grup) în care vor fi integrate rezultatele obținute prin cele 2 investigații de tip cantitativ și calitativ (OS1) (L5)

A3. Elaborarea unui set de propuneri cu privire la corelarea cerințelor angajatorilor cu pregătirea pentru piața muncii realizată în UBc – (OS2) (L5)

A4. Structurarea, revizuirea și prezentarea setului de propuneri către conducerea UBc și a facultăților în vederea analizei, dezbaterii și stabilirii măsurilor adecvate care să faciliteze inserția absolvenților săi pe piața muncii (OS2) (L5)

A7. Continuarea modernizării spațiului principal destinat activităților de consiliere individuală și de grup și dotarea corespunzătoare (Sala DP19 cabinet Departament Consiliere Profesională, corp D) (OS3) (L1-L6)

A13. Elaborarea unui Ghid de strategii actuale de facilitare a inserției absolvenților pe piața muncii - Ghidul va fi oferit atât studenților din grupul țintă cât și altor studenți din anii terminali, fiind pus la dispoziția profesorilor, în special îndrumători de an pentru a avea o serie de repere actuale asupra strategiilor care pot facilita inserția pe piața muncii și adaptarea la cerințele actuale ale unui loc de muncă (OS3) (L1-L9) (continuare)

Anunț 4 - În perioada 3-28.07 s-au desfășurat activitățile:

A2.2 Colectarea datelor cu privire la cerințele angajatorilor în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților UBc prin aplicarea chestionarului către angajatorii identificați – Chestionarul va fi aplicat atât în format hârtie-creion cât și online, în funcție de disponibilitatea angajatorilor (OS1) (L1-L4) (a doua transmitere a chestionarului) Chestionar online angajatori  Chestionar online angajatori_EN

A2.3 Debutul analizei datelor colectate de la angajatori pe baza chestionarului pentru realizarea unui studiului de tip cantitativ - Studiul 1 (OS1) (L5)

A2.5 Debutul analizei datelor colectate de la angajatorii și absolvenții participanți la focus grupuri pentru realizarea studiului de tip calitativ – Studiul 2 (OS1) (L5)

A7. Continuarea modernizării spațiului principal destinat activităților de consiliere individuală și de grup și dotarea corespunzătoare (Sala DP19 cabinet Departament Consiliere Profesională, corp D) (OS3) (L1-L6)

A13. Elaborarea unui Ghid de strategii actuale de facilitare a inserției absolvenților pe piața muncii - Ghidul va fi oferit atât studenților din grupul țintă cât și altor studenți din anii terminali, fiind pus la dispoziția profesorilor, în special îndrumători de an pentru a avea o serie de repere actuale asupra strategiilor care pot facilita inserția pe piața muncii și adaptarea la cerințele actuale ale unui loc de muncă (OS3) (L1-L9) (continuare)

Anunț 3 - În perioada 6 - 30.06 s-au desfășurat activitățile:      

A2.2 Colectarea datelor cu privire la cerințele angajatorilor în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților UBc prin aplicarea chestionarului către angajatorii identificați – Chestionarul va fi aplicat atât în format hârtie-creion cât și online, în funcție de disponibilitatea angajatorilor (OS1) (L1-L4) (prima transmitere a chestionarului) Chestionar online angajatori  Chestionar online angajatori_EN

A2.5 Transcrierea/Analiza datelor colectate de la angajatorii și absolvenții participanți la focus grupuri. (OS1) (L5)                                                                                                     

A7. Modernizarea spațiului principal destinat activităților de consiliere individuală și de grup și dotarea corespunzătoare (Sala DP19 cabinet Departament Consiliere Profesională, corp D) (OS3) (L1-L6) (partial)

A8. Participarea unui număr de 6 specialiști din echipa proiectului la un curs de formare în domeniul consilierii și orientării în carieră (OS3) (L3-L6

A13. Elaborarea unui Ghid de strategii actuale de facilitare a inserției absolvenților pe piața muncii - Ghidul va fi oferit atât studenților din grupul țintă cât și altor studenți din anii terminali, fiind pus la dispoziția

Anunț 2 - În perioada 2 - 31.05 s-au desfășurat activitățile:    

A2.4 Desfășurarea a 5 focus grup (unu/facultatex5) cu participarea angajatorilor, absolvenților, cadrelor didactice, membrilor echipei de proiect pentru identificarea în profunzime a cerințelor pieței muncii în vederea sporirii gradului de inserție a absolvenților UBc (OS1) (L1-L3)

A7. Modernizarea spațiului principal destinat activităților de consiliere individuală și de grup și dotarea corespunzătoare (Sala DP19 cabinet Departament Consiliere Profesională, corp D) (OS3) (L1-L6) (partial)

A13. Elaborarea unui Ghid de strategii actuale de facilitare a inserției absolvenților pe piața muncii - Ghidul va fi oferit atât studenților din grupul țintă cât și altor studenți din anii terminali, fiind pus la dispoziția profesorilor, în special îndrumători de an pentru a avea o serie de repere actuale asupra strategiilor care pot facilita inserția pe piața muncii și adaptarea la cerințele actuale ale unui loc de muncă (OS3) (L9)

Anunț 1 - În perioada 3 - 28.04 s-au desfășurat activitățile:  

 A1. Identificarea angajatorilor tradiționali ai absolvenților UBc la nivel instituțional și extinderea corpusului acestora cu noi angajatori. Se va realiza o investigație care va viza: 1. identificarea angajatorilor tradiționali (aceia care angajează absolvenți ai UBc în mod curent, cel puțin la doi ani); 2. identificarea de minim 30 noi angajatori, care au nevoie de absolvenți într-un anumit domeniu de formare al UBc și care nu au angajat, încă, absolvenți ai acestei instituții (OS1) (L1);

A2.1 - Elaborarea unui chestionar de cunoaștere a cerințelor angajatorilor în vederea creșterii gradului de inserție  pe piața muncii a absolvenților UBc;                                                                                   

 A2.4 1 elaborare ghid de interviu pentru focus-grup pentru cunoașterea cerințelor angajatorilor;                                   

A5. Participarea unui număr de 300 de studenți din anii pre-terminali la 5 sesiuni de informare (câte una la nivelul fiecărei facultăți) despre activitățile proiectului și alternativele ocupaționale post-absolvire (OS3) (L1).