Domenii și conducători de doctorat

În cadrul Universitǎţii „Vasile Alecsandri" din Bacău, studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvenţă sau frecvenţă redusă, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă, pentru următoarele domenii:

Inginerie Industrială (conform OMEC Nr. 667/28.03.2007)

Ingineria Mediului (conform OMEC Nr. 3575/13.04.2009)

Filologie (conform OME Nr. 4518/10.08.2022)

Lista conducătorilor de doctorat din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău