ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. I 2023-2024

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor universitar, conferențiar universitar, șef de lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei, în Monitorul Oficial al României nr. 438 din 29 noiembrie 2023, Partea a III-a, în conformitate cu legislația în vigoare, Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.    

Lista candidaților înscriși

Nr. crt.FacultateaDepartamentulPoziția în statul de funcțiuniFuncția didacticăNumele și prenumele candidatuluiDosar concurs
1.Facultatea de InginerieDepartamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică9Conferențiar universitarOana IRIMIA CV                       Lista de lucrări Fișă standarde minimale
2.Facultatea de InginerieDepartamentul Inginerie Chimică și Alimentară 15Șef de lucrăriAna-Maria GEORGESCU CV                   Lista de lucrări  Fișă standarde minimale
3.Facultatea de ȘtiințeDepartamentul pentru pregătirea personalului didactic5Conferențiar universitarIoana BOGHIAN CV                   Lista de lucrări  Fișă standarde minimale
4.Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și SănătățiiDepartamentul Educație fizică și performanță sportivă5Profesor universitarBogdan-Constantin RAȚĂ CV                   Listă de lucrări   Fișă standarde minimale

LISTA

posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial al României,

nr. 438 din 29 noiembrie 2023, Partea a III-a

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul  Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică

 • Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Ingineria apelor subterane, Cerințe de apă și calitatea surselor de apă, Investigarea factorului de mediu (apa), Ecologie, Managementul economiei circulare, Protecția mediului. Tematica postului

Departamentul Inginerie Chimică și Alimentară

 • Șef de lucrări, poziția 15, disciplinele: Chimie, Bazele chimiei fizice / Chimie fizică, Principiile nutriției umane, Coloizi în industria alimentară / Chimie fizică și coloidală aplicată, Biomateriale,  Bioreactoare, Tehnologia morăritului, Calitatea și securitatea produselor alimentare ecologice. Tematica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

 • Conferenţiar universitar, poziția 5, disciplinele: Pedagogie I, Psihologia educației, Practică pedagogică 3 predare - Învățământ preșcolar, Educație interculturală, Pedagogie II. Tematica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Departamentul de Educație fizică și performanță sportivă

 • Profesor universitar, poziția 5, disciplinele: Educarea creativității în educație fizică, sport și kinetoterapie (C,S), Management și marketing în educație fizică, sport și kinetoterapie (C, S), Atletism în învățământul liceal și activitățile de timp liber (C,Lp), Strategii de gestionare a timpului liber (C,Lp). Tematica postului

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 29.11.2023-12.01.2024
 • Rezoluție comisie verificare informații din fișa de standarde minimale:15.01.2024
 • Aviz juridic:16.01.2024
 • Desfășurarea probelor de concurs: 29.01.2024-31.01.2024
 • Afișarea rezultatelor: 01.02.2024 (ora 09:00)
 • Depunerea contestațiilor (după caz): 01.02.2024-05.02.2024
 • Rezolvarea contestațiilor: 06.02.2024-07.02.2024
 • Afișarea rezultatelor finale: 08.02.2024 (ora 09:00)
 • Validarea de către Consiliul de Administrație și Senatul Universitar: 08.02.2024

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Serviciul Resurse Umane și Salarizare (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 119) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).

Documente ataşate