Alegeri mandat 2019/2020 - 2023/2024 - Facultatea de Inginerie

LISTA CU REPREZENTANŢII PROPUŞI ŞI VOTAŢI ÎN DEPARTAMENTE, CARE VOR CANDIDA PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII DE INGINERIE

ŞCOALA DE STUDII DOCTORALE

 • Prof. univ. dr. ing. Valentin NEDEFF
 • Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY

DEPARTAMENTUL - INGINERIE ŞI MANAGEMENT, MECATRONICĂ

 • Prof. univ. dr. ing. Valentin ZICHIL
 • Conf. univ. dr. ec. ing. Cătălin DROB
 • Şef lucrări dr. ing. Nicolae – Cătălin TÂMPU
 • Şef lucrări dr. Dragoş Ioan RUSU

DEPARTAMENTUL - INGINERIA MEDIULUI ŞI INGINERIE MECANICĂ

 • Conf. univ. dr. ing. Emilian – Florin MOŞNEGUŢU
 • Conf. univ.dr. ing. Mirela PANAINTE - LEHĂDUŞ
 • Conf. univ. dr. ing. Narcis BÂRSAN
 • Şef lucrări dr. ing. Claudia Manuela TOMOZEI

DEPARTAMENTUL - INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR INDUSTRIALE

 • Conf. univ. dr. ing. Bogdan – Alexandru CHIRIŢĂ
 • Şef lucrări dr. ing. Eugen HERGHELEGIU

DEPARTAMENTUL - ENERGETICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

 • Prof. univ. dr. ing. George CULEA
 • Şef lucrări dr. ing. Petru – Gabriel PUIU
 • Conf. univ. dr. ing. Roxana – Margareta GRIGORE
 • Şef lucrări dr. ing. Dragoş Alexandru ANDRIOAIA

DEPARTAMENTUL - INGINERIE CHIMICĂ ŞI ALIMENTARĂ

 • Prof. univ. dr. ing. Ileana Denisa NISTOR
 • Conf. univ. dr. ing. Lăcrămioara RUSU
 • Şef lucrări dr. ing. Andrei-Ionuț SIMION

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU FUNCȚIILE DE CONDUCERE ALE DEPARTAMENTELOR

I. DEPARTAMENTUL INGINERIA MEDIULUI ŞI INGINERIE MECANICĂ

Director de departament

 1.  Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU   Curriculum Vitae    Plan Managerial

Responsabil cu managementul calității

 1. Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale

 1. Conf. univ. dr. ing. Narcis BÂRSAN    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar

 1. Sef lurări dr. ing. Claudia Manuela TOMOZEI    Scrisoare de intenție

II. DEPARTAMENTUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT, MECATRONICĂ

Director de departament

 1. Conf.univ.dr.ing.ec. Cătălin DROB    Curriculum Vitae    Plan Managerial

Responsabil cu managementul calității

 1. Sef lurări dr. ing. Cătălin Nicolae TÂMPU    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale

 1. Sef lurări dr. ing. Radu CĂLIMAN    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar

 1. Prof.univ. dr. ing. Liliana TOPLICEANU    Scrisoare de intenție

III. DEPARTAMENTUL INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR INDUSTRIALE

Director de departament

 1. Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ    Curriculum Vitae    Plan Managerial 

Responsabil cu managementul calității

 1. Conf.univ. dr. ing. Maria Crina RADU    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale

 1. Sef lurări dr. ing.  Vlad CIUBOTARIU    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar

 1. Sef lurări dr. ing. Ionel OLARU    Scrisoare de intenție

IV. DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Director de departament

 1. Prof.univ.dr.ing. George CULEA    Curriculum Vitae    Plan Managerial

Responsabil cu managementul calității

 1. Sef lurări dr. ing. Petru Gabriel PUIU   Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale

 1. Conf. univ. dr. ing.Roxana GRIGORE    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar

 1. Sef lurări dr. ing. Dragoș Alexandru ANDRIOAIA    Scrisoare de intenție

V. DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Director de departament

 1. Șef lucrări dr.ing. Andrei Ionuț SIMION    Curriculum Vitae    Plan Managerial
 2. Șef lucrări dr.ing. Luminița GROSU    Curriculum Vitae    Plan Managerial

Responsabil cu managementul calității

 1. Conf. univ.dr. ing. Vasilica Alisa ARUŞ   Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale

 1. Conf. univ. dr. ing. Lăcrămioara RUSU    Scrisoare de intenție
 2. Sef lurări dr. ing. Oana-Irina PATRICIU   Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar

 1. Sef lurări dr. ing. Mirela Elena SUCEVEANU    Scrisoare de intenție