Anunț perioadă depunere cereri burse

Perioada de depunere a cererilor pentru bursele aferente semestrului I (an universitar 2023-2024) este 26.10 - 16.11.2023.

Prin Ordinul nr. 6463/02.10.2023, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 913/10.10.2023, ni se impun noi criterii generale de acordare a burselor.

Ordinul 6463/2023 poate fi consultat pe site-ul universității, în secțiunea Legislație.

Detalii pe paginile facultăților.