Studenți români / Outgoing students

ÎNDRUMĂRI PENTRU STUDENȚII CARE SUNT SELECȚIONAȚI PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS

  • Vă rugăm să consultați site-ul Biroului de Relații Internaționale și Programe Comunitare care conține informații despre selecție (Noutăți) și adrese web pentru universitățile partenere.
  • Luați în calcul, în timp util, posibilitatea găsirii unor surse suplimentare de finanțare a șederii dvs. in străinătate pentru că, prin statutul sau, grantul ERASMUS nu este o bursă care să acopere integral costurile legate de deplasarea și șederea dvs. în străinătate, iar la plecarea în străinătate, conform reglementărilor Agenției Naționale, beneficiați numai de 80% din cuantumul total al grantului.
  • În țările membre UE și SEE, se poate călători pe bază de carte de identitate (CI) eliberată de una din aceste țări sau pe baza de pașaport (opțional). 
  • ATENȚIE: Toți studenții selectionați pentru mobilități în  Macedonia de Nord, Serbia și Turcia, pot călători NUMAI pe bază de pașaport. Studenții din Republica Moldova care nu au și cetățenie română (pașaport românesc) și studenții non-UE ai universității trebuie să aplice pentru viza de studii la ambasada țării în care se va derula mobilitatea pentru care au fost selecționați.  Verificați valabilitatea pașaportului dvs. luând în calcul posibilitatea că veți fi plecat în străinătate pe durata semestrului al II-lea al anului universitar 2019 – 2020 (ianuarie/februarie – iulie 2020). Legislația în vigoare prevede o valabilitate a acestuia de înca cel puțin 6 luni după data preconizată pentru întoarcerea în țara. 
  • Înainte de plecarea din țară, solicitați eliberarea cardului european de sănatate de la Casele de Asigurări de Sănătate din județele dvs. de reședința. Studenții fără cetățenie română din Republica Moldova vor încheia asigurări private de sănătate.
  • Studenții din medii dezavantajate care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru aceasta, dar din lipsa de fonduri ale universității nu li se acordă, vor primi un bonus de 200 euro lunar în baza documentelor justificative.
  • Programul Erasmus+ încurajează participarea studenților cu nevoi speciale. Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate. 

FORMALITĂȚI PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE MOBILITATE ERASMUS

a) Formalități administrative – rezolvate de către student, cu sprijinul Biroului de Relații Internaționale:

- completarea și expedierea prin poștă a formularelor de cerere și de cazare (Application Form, Accommodation Form); 

IMPORTANT: există universități partenere care nu oferă cazare în campusul universitar, studenții trebuind să-și găsească singuri cazare în sectorul privat.

După primirea acceptului din partea universității din străinătate:

- deschiderea unui cont în euro la Banca Transilvania, sucursala Bacau (cu emiterea cardului Mastercard in euro), în care va fi virat grantul Erasmus.

- încheierea contractului financiar între student și Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, contract în care sunt prevăzute: cuantumul grantului, perioada de studii în străinătate, drepturile și obligațiile titularului de mobilitate Erasmus.

b) Formalităti la nivel academic – rezolvate, înainte de plecarea in stăinătate, cu sprijinul cadrului didactic responsabil de acordul bilateral cu universitatea parteneră în care se va derula mobilitatea :

- stabilirea din timp a perioadei în care se va desfăsura mobilitatea;

- stabilirea disciplinelor care vor fi studiate la universitatea partenera și completarea și semnarea contractului de studii (Learning Agreement), care va fi atașat formularului de aplicație. Pentru o mobilitate de 3 luni numărul de credite acumulate trebuie să fie de 20, pentru o mobilitate de 1 semestru – 30 de credite, pentru un întreg an universitar – 60 de credite.

DOCUMENTE SI FORMULARE

Pentru mobilităţi de studii (SMS)

Pentru mobilităţi de plasament (SMP)

CONTACT

Persoanele de contact de la BRI (Tel/fax: +40 234 576 901)

Roxana POPESCU (e-mail: popescu.roxana@ub.ro) - responsabil studenți outgoing/incoming

Silvia LEONTE (e-mail: silvialeonte@ub.ro) - responsabil acorduri bilaterale/ mobilități personal didactic și nedidactic

Biroul de Relații Internaționale se afla în corpul B, parter, cam.11 si cam.12.