Universități partenere ERASMUS

Relaţiile de cooperare internaţională ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au cunoscut în ultimii ani o deosebită amploare, prin stabilirea de acorduri bilaterale de colaborare cu universităţi prestigioase. Cele mai multe din aceste acorduri au fost încheiate în cadrul programelor europene TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS, LONGLIFE LEARNING PROGRAMME și ERASMUS+.

În cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 (KA103) cu Țările Programului (UE), universitatea are încheiate în jur de 140 acorduri inter-instituționale Erasmus+ cu peste 100 universități, reînnoite permanent. Pornind de la vizitele pregătitoare demarate în anul academic 1998-1999 urmate de primele mobilități studențești demarate în 1999 - 2000, deschiderea către schimbul de mobilități studențești de studii (SMS), efectuarea de stagii de plasament (SMP), de stagii de predare (STA) și de stagii de formare (STT) a cunoscut o tendință crescătoare în ultimii ani. Studenții beneficiază de recunoașterea și echivalarea integrală a creditelor obținute în străinătate pentru stagiile de studii (SMS), și opțional pentru stagiile de plasament. 

Începând cu anul academic 2015-2016, universitatea noastră desfășoară și Proiectul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 (KA107) cu Țările Partenere (non-UE), beneficiind de schimburi de studenți, profesori și personal din universități dinafara Uniunii Europene, din țări precum Africa de Sud, Belarus, Canada, Chile, Egipt, Malaezia, Muntenegru și Republica Moldova.