ZILELE ȘCOLII DE STUDII DOCTORALE LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

În perioada 10-12 mai 2023, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este gazda conferinței „Inovare și cercetare doctorală”, un eveniment organizat în cadrul Zilelor Școlii de Studii Doctorale, care își propune să ofere contextul pentru ample dezbateri legate de calitate, inovare și abordare științifică interdisciplinară în cercetarea doctorală.

Finanțată prin Proiectul CNFIS-FDI-2023-0055 – Consolidarea strategiei de internaționalizare a UBc prin extinderea parteneriatelor și intensificarea mobilității academice, conferința, aflată la prima ediție, s-a desfășurat în format hibrid. În deschidere au luat cuvântul Domnul Rector al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY, Domnul Prorector pentru programe de învățământ și activități studențești, Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL, directorul CSUD, Prof.univ.dr. Adriana - Luminița FÎNARU și responsabilul domeniului de doctorat Filologie, Prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON.

„Ne bucurăm că această manifestare științifică, adresată în primul rând tinerilor cercetători, a fost o reușită și ne dorim să devină o tradiție, un cadru propice dezvoltării cercetării exploratorii și schimburilor de bune practici academice. Adresăm mulțumiri, pe aceasta cale, profesorilor invitați, doctoranzilor participanți la conferință, conducătorilor de doctorat și membrilor echipelor de îndrumare sub tutela cărora au fost elaborate lucrările, precum și instituțiilor de învățământ superior din România și din străinătate de la care provin participanții la Conferința „Inovare și cercetare doctorală”, ne-a declarat Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF.

Comunicările în plen, susținute de invitați de marcă, reflectă varietatea preocupărilor științifice ale cercetărilor afiliați Școlii de Studii Doctorale interdisciplinare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău:

  • Transcending Boundaries: Literature, Geocriticism and Future Perspectives, Prof.univ.dr. Adina CIUGUREANU, Universitatea Ovidius din Constanţa;
  • Frazeologie și repere culturale (pornind de la B.P. Hasdeu), Prof.univ.dr. Cristinel MUNTEANU, Universitatea Danubius din Galați/Universitatea din Pitești;
  • Limba română în Basarabia: considerații sociolingvistice, Conf.univ.dr. Viorica MOLEA, Universitatea de Stat din Moldova;
  • Research Perspectives about Industry 4.0, Conf.univ.dr. Gülșen AKMAN, Universitatea Kocaeli din Turcia;
  • Grape bioactive extracts – based cosmetics, Prof.univ.dr.ing. Cristiana RĂDULESCU, Universitatea Valahia din Târgoviște;
  • Valorization of Secondary Products – A Way of Increasing the Sustainability of the Agro-Industrial Sector, Prof.univ.dr. Rodica STURZA, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Participanții au fost doctoranzi și cercetători din domeniile științelor inginerești și ale științelor socioumane, afiliați ai unor universități din țară și din străinătate precum: Universitatea Clermont-Auvergne, Franța, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Kocaeli din Turcia, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Danubius din Galați, Universitatea din Pitești, Universitatea Valahia din Târgoviște și de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Comunicările științifice au vizat direcții de cercetare actuale, caracterizate prin multidisciplinaritate şi utilizarea intensivă a informațiilor, cu deschideri spre o societate a cunoaşterii interesată de dezvoltarea deplină a personalităţii umane.