Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a găzduit Cel de-al XXVI-lea colocviu franco-român în științele informării și ale comunicării