UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU A DECERNAT TITLUL DE „DOCTOR HONORIS CAUSA” DOMNULUI ACADEMICIAN BOGDAN C. SIMIONESCU

Joi, 30 martie 2023, în Aula Universității, a avut loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău domnului Academician Bogdan C. SIMIONESCU, Prof. univ. dr. ing. chim. la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Cercetător științific I la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al Academiei Române.

În cadrul ședinței de Senat festiv, Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului, a susținut Ludatio: „Realizările științifice ale profesorului și ale cercetătorului Bogdan C. SIMIONESCU se concretizează în peste 400 de lucrări, dintre care peste 380 publicate în reviste cotate ISI, cărți și capitole în cărți în domeniile Știința polimerilor, Chimie multidisciplinară, Știința materialelor și, nu în ultimul rând, în Biochimie, Biologie moleculară și Chimie aplicată. Portofoliul științific include, de asemenea, peste 20 de proiecte/granturi europene sau internaționale și peste 30 de proiecte naționale câștigate și coordonate. A susținut peste 250 conferințe invitate în Europa, SUA, Canada și Japonia, inclusive, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în cadrul unor manifestări științifice internaționale, organizate de către instituția băcăuană”.

În calitate de director al Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași, în intervalul 2000-2014, Academicianul Bogdan C. SIMIONESCU s-a dovedit a fi un excelent manager științific, care a promovat studiile interdisciplinare și a reorientat direcțiile de cercetare spre materialele polimere înalt performante pentru microelectronică, stocarea de energie/informații și protecția mediului. În anul 2000, a fost ales membru corespondent al Academiei Române și, în anul 2009, a devenit membru titular. În perioada august 2012 – mai 2014, a fost președinte al Filialei Iași a Academiei Române, iar, în intervalul aprilie 2014 – aprilie 2022, a fost vicepreședinte al Academiei Române și președinte al Școlii Doctorale a Academiei Române (SCOSAAR). A fost președinte al Filialei Iași a Societății de Chimie din România (2010 – 2015), vicepreședinte al Societății de Chimie din România (2010 – 2021), președinte al Societății de Chimie din România (din 2021 – prezent), președinte al Consiliului de Coordonare a Cercetării al Academiei Române (din 2006 – prezent) și președinte al Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (din 2018 – prezent).

Discursul domnului Academician Bogdan C. SIMIONESCU, intitulat „Figuri emblematice din galeria membrilor Academiei Române”, a evocat o serie de personalități marcante, membri ai Academiei Române: Petru Poni (primul Președinte al Societății de Chimie din România și de 2 ori Președinte al Academiei Române), Ioan Bianu (filolog, bibliolog și istoric literar), Ion Simionescu (geolog și biolog), Solomon Marcus (matematician, semiotician), Dan Berindei (istoric), Ioan Eugen Simion (critic și istoric literar) și Răzvan Theodorescu (istoric al culturii și istoric de artă). „Vasile Alecsandri a fost unul din cei 21 de membri fondatori ai Academiei Române. Dacă ne lipsește ceva, ne lipsește educația. Academia Română reprezintă cel mai înalt for și a avut 1700 de membri. Avem nevoie de modele pentru tineri, să revalorificăm educația”, a declarat Academicianul Bogdan C. SIMIONESCU.