TEZĂ DE DOCTORAT SUSȚINUTĂ PUBLIC LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc, pe 28 aprilie 2022, ora 11:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacǎu, susținerea onsite a tezei de doctorat cu titlul „Influența activităților miniere asupra calității apelor de suprafață și subterane”, elaborată de doamna COCHIORCA Alina, conducător științific Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF.

Este prima susținere desfășurată față-în-față după pandemie, fiind reluată seria de susțineri publice a tezelor de doctorat. Comisia de doctorat a fost formată din: Președinte - Prof.univ.dr. Adriana- Luminița FÎNARU de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Referenți științifici: Prof.univ.dr.habil. Florentina-Daniela MUNTEANU de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Prof.univ.dr. Maricel AGOP de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Conf.univ.dr.ing. Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.